Hatırlayacaksınız, 18 Mart 2016 tarihinde Brüksel’de yapılan Türkiye-AB Zirvesi’nde Türkiye’nin AB’ne yönelik mülteci akımını kesmesi ve Yunanistan’da bulunan mültecilerden iltica başvurusu reddedilenleri geri alması karşılığında Türkiye’ye 6 milyar Euro’ya varan mali destekte bulunulması ile Türk vatandaşlarına vizesiz Avrupa yolunun açılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda vatandaşlarımızın Schengen ülkeleri vize rejiminden muaf tutulmalarını öngören bir raporun bugün AB Komisyonu tarafından hazır edilmesi beklenmektedir. Komisyonun, ülkemizin önüne konulmuş bulunulan 72 kriterin neredeyse tamamının yerine getirilmiş olduğunu bu raporda belirteceği, konuyla ilgili çevrelerce ifade olunmaktadır. Halen TBMM’nde bekleyen ‘Siyasi Etik Yasası’, ‘Kolluk Gözetim Yasası’ ile ‘Geri Kabul Anlaşması’nın kabulüyle birlikte bu kriterler tamamlanacaktır.AB Komisyonunca hazırlanan raporun AB Parlamentosu, AB Konseyi ile üye ülkelere iletilmesinin ardından onay süreci başlayacak, bu süreç sonunda vatandaşlarımızın AB ülkelerine yapacakları kısa süreli seyahatlerde vizeden muaf tutulmalarının önü açılabilecektir.
Komisyonun bu olumlu raporu hazırlamış bulunmasının ardında gerçekten de AB’nin talep ettiği yasal düzenlemelerin yapılmış olmasının yanı sıra, Avrupa’ya mülteci akınının engellenmesi konusunda üstlenilen yükümlülüklerin ülkemiz tarafından yerine getirilmekte oluşu yatmaktadır.
Bununla birlikte, özellikle ülkemize verdiği sözlerden caymak konusunda mahareti gözlenmiş olan AB’nin bu kez sözünden dönemeyeceği, zira bunu yapması durumunda ülkemizin AB’ne mülteci akımını engelleyen tedbirleri kaldırması ihtimalinden endişe duyduğu ortadadır. Kısacası mevcut durumda iki tarafın da taahhütlerinden vazgeçmeleri an itibarıyla mümkün görülmemektedir.
Yukarıda belirtilen onay sürecinin önümüzdeki Haziran ayı içinde sonuçlanması beklenmekle birlikte, ülkemizdeki insan hakları, basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı gibi sorunlu alanlar konusunda üye ülkeler kamuoylarında şiddetli tartışmaların yaşanması söz konusu olabilecektir.
Bu tartışmaların varabileceği boyutların bazı AB ülkelerini, vatandaşlarımıza vize muafiyeti tanımak konusunda isteksizliğe sevk edebileceği düşünülse dahi, yeni bir mülteci akımıyla karşılaşmayı istemeyen diğer üye ülkeler tarafından ikna edilecekleri olası bir senaryoyu teşkil etmektedir.
Vize muafiyeti konusunda AB’nin manevralarının yetkili makamlarımız tarafından dikkatle izlenmeye devam olunacağına şüphe bulunmamaktadır.