Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2016 yılına ilişkin sanayi kapasite raporuna göre, geçerli sanayi kapasite raporu yüzde 0,09 azalışla 72 bin 369 oldu. Kapasite raporu en çok İstanbul’da en az Bayburt’ta düzenlendi.

TOBB 2016 yılına ilişkin sanayi kapasite raporu istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2015 yılında 72 bin 433 olan Geçerli Sanayi Kapasite Raporu, 2016 yılında yüzde 0,09 azalışla 72 bin 369 oldu. Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 37,82’sinde 1-9 arasında, yüzde 46,02’sinde 10-49 arasında, yüzde 7,87’sinde 50-99 arasında, yüzde 5,78’inde 100-249 arasında, yüzde 2,51’inde ise 250’den fazla çalışan bulunuyor.

ÇALIŞAN SAYISI EN FAZLA İSTANBUL’DA EN AZ ARDAHAN’DA-

2016 yılında Sanayi Kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 1,59 artışla 2 milyon 994 bin 120 oldu. Geçerli Raporlara göre istihdamın en fazla olduğu ilk beş il 658 bin 896 ile İstanbul, 264 bin 297 ile Bursa, 197 bin 939 ile İzmir, 186 bin 881 ile Kocaeli ve 161 bin 199 ile Ankara oldu. En az çalışan bulunan son beş il ise 261 ile Ardahan, 322 ile Bayburt, 565 ile Hakkâri, 694 ile Tunceli ve 845 ile Iğdır oldu.
2015-2016 döneminde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı yüzde 65,93’ten yüzde 65,39’a gerilerken, büyük firmaların payı yüzde 34,07’den yüzde 34,61’e yükseldi.

SANAYİDE EN ÇOK YENİ İSTİHDAM MUŞ’TA ÜRETİLDİ-

2015 ile karşılaştırıldığında 2016’da sanayide en çok yeni istihdam üreten şehirler; yüzde 21,20 ile Muş, yüzde 15,47 ile Tunceli, yüzde 11,39 ile Samsun, yüzde 10,93 ile Manisa, yüzde 10,42 ile Kütahya oldu.

EN ÇOK İSTİHDAM AZALIŞI ÇANAKKALE’DE GERÇEKLEŞTİ-

2015 ile karşılaştırıldığında 2016’da sanayide istihdam azalışının en çok olduğu şehirler; yüzde -33,98 ile Çanakkale, yüzde -30,39 ile Kars, yüzde -24,57 ile Ardahan, yüzde -23,24 ile Bitlis, yüzde

22,60 ile Hakkâri oldu.

2016 sonu itibariyle sanayi tesislerinde en çok mühendis Doğu Marmara’da çalıştı. Doğu Marmara’da çalışan 29 bin 570 mühendise karşılık, İstanbul’da 21 bin 926, Batı Anadolu’da 20 bin 920, Ege’de 17 bin 361, Akdeniz’de 7 bin 608 mühendis sanayi tesislerinde istihdam edildi. Toplam çalışanların yüzde 3,95’ini mühendis, yüzde 4,22’sini teknisyen, yüzde 6,98’unu usta, yüzde 72,89’unu işçi, yüzde 11,02’ini idari personel ve yüzde 1,03’ünü diğer personel oluşturdu.
Sanayi tesislerinde ortalama çalışan sayısı 2013’de 38,92, 2014’de 39,59 iken, 2015’de 40,69 ve 2016’da 41,37’ye yükseldi. Sanayi tesisi başına en çok çalışanı olan il 99,91 ile Zonguldak olurken, Kırklareli’nde 87,05, Karaman’da 84,30, Tekirdağ’da 82,51 ve Kocaeli’de 77,93 çalışan yer aldı.

SANAYİ’DE TEKNOLOJİK YAPI ORTA-DÜŞÜK TEKNOLOJİLİ OLARAK DEVAM ETTİ

2015-2016 döneminde; yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 1,72’den yüzde 1,92’ye, orta-yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 21,76’dan yüzde 19,55’e, orta-düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 31,92’den yüzde 33,94’e, düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 44,60 den yüzde 44,59’e değişiklik gösterdi.
2016 yılı sonu itibariyle en çok kapasite raporu “Gıda Ürünleri İmalatı” konusunda yapıldı. En az kapasite raporu düzenlenen son beş faaliyet grubu ise Tütün ürünleri imalatı, Diğer hizmet faaliyetleri, Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı ve Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi olarak sıralandı.

KAPASİTE RAPORU EN ÇOK İSTANBUL’DA EN AZ BAYBURT’TA DÜZENLENDİ

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk beş il 20 bin 146 ile İstanbul, 5 bin 4 ile Bursa, 4 bin 780 ile Ankara, 4 bin 524 ile İzmir ve 2 bin 695 ile Konya oldu. En az kapasite raporu düzenlenen son beş il ise 24 ile Bayburt, 27 ile Ardahan, 44 ile Iğdır, 49 ile Tunceli ve 50 ile Ağrı oldu.
2016 yılı sonu itibariyle Kapasite Raporlarının bin 415’i yüksek teknoloji konularında düzenlendi. 2016 yılı sonu itibariyle bin 481 Yabancı Sermayeli Firma Kapasite Raporu yaptırdı. Yabancı sermayeli firmaların üretim tesislerinin en çok olduğu il 235 ile Kocaeli olurken, bu rakam İzmir’de 208, İstanbul’da 201, Bursa’da 151 ve Tekirdağ’da 97 oldu.
Yabancı sermayeli sanayi tesisleri sayısında ise 302 adetle Almanya ilk sırada yer aldı. Daha sonra 161 ile Hollanda, 129 ile Fransa, 113 ile İtalya, 88 ile İspanya yer aldı.