CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, “Adli yıl açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı Kongre Salonu’nda yapılması yargının bağımsızlığına darbedir” diyerek törene gitmeyişi bana her fırsatta kavga edecek bahane arayan oyunbozan çocukları hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de 100’ün üzerinde hukuk fakültesi var. Buralarda doğru düzgün hukukçu yetiştirmek mümkün değildir. Öğretim üyesi açığı yüzünden çoğu fakültede derslere avukatlar giriyor. Bunu kabul edemeyiz” dese saygı duyardım.
Kılıçdaroğlu, “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) oluşum biçimi yargı bağımsızlığını tehdit etmektedir. Söz konusu kurulun siyasi etkilerden tamamen arınmış biçimde oluşturulması gerekir” dese alkışlardım.
Kılıçdaroğlu, “Hakim ve savcıların mesleğe kabulü her türlü kuşkudan arınmış objektif sınavlarla yapılmalıdır. Meslekte yükselmeler aynı şekilde liyakat dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir” dese yürekten kutlardım.
Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de bir hakime yılda 650 dava dosyası düşüyor. Bu sayı Avrupa ülkelerinde 50 dolayında. Bizim hakimlerimizin baktığı dava sayısının Avrupa standartlarında olması gerekir” dese “Bravo” derdim.
Kılıçdaroğlu, “Davalar çok uzun sürüyor. Geciken adaletin adaletsizlik olduğu gerçeğinden hareketle davaların en fazla bir yıl sürmesini sağlayacak önlemler alınması gerekir” dese, “Vallahi doğru söylüyor” diye bağırırdım.
Kılıçdaroğlu, “Hakimlerimizin verdiği kararların bazıları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) bozuluyor, Türkiye ağır tazminat cezalarıyla karşı karşıya kalıyor. Verdiği karar AİHM’de bozulan hakimler için müeyyide uygulanmalıdır” dese sonuna kadar desteklerdim.
++
Olmadı Sayın Kılıçdaroğlu, hiç olmadı…
Yani, Adli yıl açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Kongre Salonu yerine Hiltonsa, Swiss, Sürmeli, Crowne Plaza, Sheraton, Rixoss Grand, Altınel, Marriott, Metropolitan, İçkale, Ramada, Sürmeli, Büyük Anadolu ve Royal otellerinden birinde yapılsa Türk adalet sistemi yerli yerine oturacak, yargı bağımsızlığı sorunu ortadan kalkacak mıydı?