Türk tarihine “vatan haini” ve “gâvur” gibi sıfatlarla geçen bu Rus hayranı, hayalperest batıcının kaprislerine on binlerce Türk ve koca bir Kırım ülkesi feda edildi.
Suriye’nin Şahin Giray’ı zalim Esed’in İslâm dünyasının içerisine soktuğu Rusları buralardan çıkarmak için bakalım daha ne kadar Müslüman kanı dökülecek, birlikte göreceğiz. İslâm dünyasının Şahin Giray’ları sanki hiç bitmeyecek gibi.
Şahin Giray, son Kırım hanı. Ancak Türk ve Tatar tarihine ihanetin sembolü olarak geçti.
Rus hayranı olarak yetişti. 1771 yılında elçilik heyetinin başında Petersburg’a gitmişti. Burada Rusya Çariçesi II. Katerina tarafından kabul edildi. Katerina görüşme sırasında protokolün dışına çıkarak Şahin Giray’ı yanına oturttu. O güne kadar Batı hayranı olan Şahin Giray bu tarihten sonra Katerina hayranı oldu. 12 yıl boyunca Katerina’nın yardımını gördü. Rus albayı üniforması giydi. Ruslar gibi içki içmeye, Ruslar gibi yemek yemeye başladı. Artık kendi kültürünü küçümsemeye başlamıştı. O artık tam bir Rus taraftarı idi.
Ruslar, devlet çapındaki siyasi müdahaleleri, bir askeri müdahale ciddiyeti içerisinde yaparlar. Ele geçirmek istedikleri ülkelerde muhakkak kendilerine taraftar kazanırlar. Komünizm (sosyalizm) oltası olmadan önce de Ortodoksluk oltasını kullanarak birçok Avrupa ülkesine el atmışlardı.
Ruslar, Kırım halkı üzerinde yoğun bir propaganda çalışması yürüttüler. Kırımlılara “bir dost” olarak şöyle diyorlardı:
“Siz Cengiz Han’ın torunlarısınız. Niçin Osmanlı boyunduruğunda yaşayacaksınız? Sizin de eskiden olduğu gibi bağımsız olmanız gerekir”.
Şahin Giray ve onun gibi düşünen bazı Kırım mirzalarını / beylerini bu görüşe inandırdılar. Kırım Girayları ve kalgayları arasındaki siyasi çekişmeleri son derece iyi kullandılar.
Şahin Giray, Ruslardan para alarak yaşadı. Rusların desteğiyle Kırım hanı seçildi. Kırım halkı kendisine karşı ayaklanınca Rus askerini yardıma çağırdı. 1782 Ekim ayında General Potemkin Kırım’a girdiği zaman 30.000 Kırım Türkünü kılıçtan geçirdi. Birçok Kırımlı Kırım’ı bırakarak Osmanlı topraklarına sığınmak zorunda kaldı.
Şahin Giray Ruslara güvenmenin bir hata olduğunu anladığı zaman Kırım halkının da Osmanlı Devleti’nin de güvenini kayıp etmişti.
1786 yılı sonlarında Türkiye’ye iltica talebi kabul edildi. Ancak Kırım’ın Ruslar tarafından işgaline ve 30.000’den fazla Kırım halkının öldürülmesine sebep olan bu Rus hayranı gafilin yaşamasının hiçbir anlamı yoktu. Sürgün edildiği Rodos adasında öldürüleceğini anlayınca Fransız konsolosluğuna sığınarak diplomatik kriz çıkarmaya çalıştı. Rodos kadısı Sümbülzâde Vehbi Efendi’nin çabası ile etrafındaki 150 kişilik koruması etkisiz hale getirilerek ihanetinin cezası verildi.
Türk tarihine “vatan haini” ve “gâvur” gibi sıfatlarla geçen bu Rus hayranı, hayalperest batıcının kaprislerine on binlerce Türk ve koca bir Kırım ülkesi feda edildi.
Kırım bir daha alınamadı, ama devletine ihanet ederek kendisini Rusların kucağına atan hainler onun yolundan gitmeye devam ettiler ve etmeye devam ediyorlar.
Neymiş? “Bağımsızlık”, “öz yönetim” istiyorlarmış. Ruslar da size bağımsızlık vermek için can atıyorlardı!
Suriye’nin Şahin Giray’ı zalim Esed’in İslâm dünyasının içerisine soktuğu Rusları buralardan çıkarmak için bakalım daha ne kadar Müslüman kanı dökülecek, birlikte göreceğiz. İslâm dünyasının Şahin Giray’ları sanki hiç bitmeyecek gibi.