Ak Partililerin seçimde elde ettikleri büyük başarıyı coşkuyla kutlamaları elbette haklarıdır. Ancak bunu birkaç günle sınırlı tutup bir an önce işe koyulmaları gerekiyor. Türkiye’nin sorunları orta yerde duruyor çünkü.
Terör en can yakıcı sorun olarak çözüm bekliyor. Barış Süreci yeniden devreye mi sokulacak yoksa yine sert bir çatışma dönemine mi girilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut yetkilerine razı mı olacak yoksa Anayasa’yı değiştirmek için şartları mı zorlayacak?
Hukukta Avrupa standartları mı yakalanacak yoksa seçim öncesinde yapıldığı gibi güdümlü bir yargı için yeni adımlar mı atılacak?
Muhalif medyaya baskılar aynen devam mı edecek yoksa “medya özgürdür” anlayışı mı egemen olacak?
Toplumu kutuplaştırıcı öfkeli üslup sürdürülecek mi yoksa Ak Partili olsun olmasın herkesi kucaklayan bir tutum mu benimsenecek?
Çağdaş bir eğitim reformu için kollar sıvanacak mı yoksa her mahalleye bir imam hatip okulu açmak için kampanya mı başlatılacak?
Komşularla kavga edip küsmeyi esas alan dış politika sürecek mi yoksa herkesle iyi geçinmeyi hedefleyen yeni bir anlayışa mı gidilecek?
Suriye’deki iç savaştan kaçan 2 milyonu aşkın kişi kendi kaderlerine mi terkedilecek yoksa sorunlarına kalıcı bir çözüm mü aranacak?
Yolsuzluk ve usulsüzlüklere karşı kararlı biçimde mücadele mi edilecek yoksa “Böyle gelmiş böyle gider” mi denilecek?
Milyonlarca işsize istihdam imkanı yaratmak için rasyonel politikalar mı izlenecek yoksa bugüne kadar olduğu gibi “Herkes başının çaresine baksın” anlayışı mı sürecek?
Devletin kurumlarına yapılan atamalarda geçen dönemde olduğu gibi sadakate mi öncelik tanınacak yoksa tahsile, kültüre, liyakate mi önem verilecek?
Lüks ve israf görüntüleri sona mı erecek yoksa yeni saraylar yaptırılıp yeni uçaklar mı alınacak?
++
Yeni Ak Parti Hükümeti bir kavşakta kurulacak.
Dilerim yöneldikleri yol aklın, vicdanın, demokrasinin ve hukukun yolu olur.