Rusya’da vatandaşların siyasi partilere girme yaşının 16’ya düşürülmesini öngören yasa tasarısı Duma’ya sunuldu.

Duma’nın elektronik veri sisteminde yayınlanan belgenin amacının genç insanları siyasi hayata çekmek ve gençlerde aktif siyasi tavrın oluşmasını sağlamak olduğu belirtildi.

Yasa tasarısını hazırlayanlar, gençlik birliklerine katılım imkanının yetersiz olduğunu düşünüyorlar ve bu tür kuruluşların yeterli mali ve organizasyon imkanlarına sahip olmadıkları, aksine siyasi partilerin vatandaşların haklarını koruma faaliyetleri için gerekli tüm araçlara sahip oldukları bildirildi.

Ayrıca, 16-18 yaşındaki genç insanların seçimlerdeki katılım oranını da artırabilecekleri, kendi aileleri ve arkadaşlarının siyasete katılmalarını sağlayabileceklerine de dikkat çekildi.