Meclis aritmetiğindeki yeni tablo önümüzdeki günlerde RTÜK’e de yansıyacak ve 9 kişilik kurulda Ak Parti’nin 5 olan üye sayısı 4’e düşecek, CHP, MHP ve HDP kontenjanlarından seçilenlerin sayısı ise 4’den 5’e yükselecek.
Kimi yazarlar, bu durumu, “Medyaya yapılan baskılar artık sona erecek, sansür dönemi kapanacak, evrensel yayın ilkeleri uygulanmaya başlanacak” diye yorumluyorlar.
Çok iyimser bir yaklaşım doğrusu.
++
Bir kere şunu bilmeliyiz:
RTÜK’ün sorunu üyelerin seçim sisteminden kaynaklanıyor.
Kanununa göre tarafsız olması gereken bir kurula üyeleri partiler seçerse oradan çıkan her karar mutlaka tartışılır.
Dün Ak Partili üyeler çoğunluklarına dayanarak kendi lehlerinde yayın yapan kuruluşları koruyup kolluyor, muhalifleri cezalandırmaya çalışıyordu; yarın bunun tam tersi yaşanır.
Oysa olması gereken şu ya da bu yayın kuruluşunun korunması ya da cezalandırılması değil sağlıklı bir yayıncılık sisteminin yaşama geçirilmesi, medya kuruluşlarının kanuna uygun biçimde düzenlenip denetlenmesidir.
++
Peki, ne yapılabilir?
Bir kere üyelerin yeni bir yöntemle seçilmesi gerekir.
RTÜK üyelerini Meclis değil, iletişim fakülteleri, gazeteci ve televizyoncuların örgütlendiği dernekler, medya kuruluşları seçebilir.
Bir diğer çözüm yolu ise, hem yazılı hem görsel medyayla ilgili davalara bakacak uzman hakimlerden oluşan bir “medya mahkemesi” kurulmasıdır.
Ancak bunlardan biri yapıldığı takdirde RTÜK kararları tartışma konusu olmaktan çıkacak, kurul medya kuruluşları arasında olduğu gibi kamuoyu önünde de saygınlığa kavuşacaktır.
++
Son bir not:
Ak Parti’nin RTÜK’te azınlığa düşmesiyle medyanın özgürleşeceğini sanan yazar arkadaşlar, RTÜK’teki CHP, MHP ve HDP’li üyelerin hemen her konuda blok oy kullanacaklarını mı sanıyorlar?
Bunu düşünmek en hafif deyimle saflıktır.