Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında azalarak 116,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası, Kasım ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesini açıkladı. Buna göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında azalarak 116,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında azalarak 97,7 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 5,9 oranında azalarak 17,4 milyar dolar oldu.
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalarak 9,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 5,6 milyar dolar anapara, 3,8 milyar dolar faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 662 milyon dolar bir ay, 921 milyon dolar 2-3 ay ve 7,8 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.
Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,2 azalarak 75,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.