Futbolun ve onun vitrini olan kulüplerin, en önemli gelir kaynağı olan taraftarların en fazla neye, nelere para harcadığını biliyor musunuz?
Bakın yapılan araştırmalarda, ortaya çıkan ilginç ve bir o kadar da çarpıcı sonuçlar var. Hep beraber bir bakalım dilerseniz…
Evet, futbolseverler parayı nereye harcıyor? Yapılan araştırma, futbolseverlerin yarısından çoğunun takımına yılda en fazla yüz lira harcadığını ve bu harcamadaki yüzdelik oranına göre en büyük payın yüzde 31’le ‘lisanslı takım ürünleri’ olduğunu ortaya çıkarıyor.
Bu araştırmayı yapan kuruluş, ülkemizin izinli veri tabanına sahip online pazar araştırma şirketlerinden DORinsight. Toplam olarak, 10.485 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, taraftarların yüzde 24’ü ise, takımlarına 101 ila 500 lira arasında harcama yapıyor. Araştırma kapsamında taraftarın yüzde 11’i de 501-1.000 lira arasında bir bütçeyle takımlarına destek sağlıyor.
Takımlarına 1.001 ila 5.000 lira arasında bütçe ayıran fanların oranı yüzde 9 düzeyinde. Taraftarı olduğu takım için 5.001 lira ve üzerinde harcama yapan kişilerin oranı ise yalnızca yüzde 1 ile sınırlı kalıyor.
Taraftarların takımlarına ayırdığı bütçeden en büyük payı yüzde 31’le lisanslı takım ürünlerine ait olduğunu yukarıda vurgulamıştık. Bu önemli harcama kaleminin ardından, yüzde 28’le yayıncı kuruluş giderleri geliyor. Üçüncü sırada ise yüzde 20’lik bir oranla, kafe ya da herhangi bir mekanda maç izleme, yemek, ulaşım vb. yer alıyor.
Futbolseverlerin, büyük bir sevgi ile bağlı oldukları kulüpleri için bütçelerinden ayırdığı payda maç bileti yüzde 17’lik oranla dördüncü sırada yer alıyor. Tüm bu harcama kalemleri arasında, en düşük oran yüzde 4 ile deplasman ve yurt dışı maçı harcamaları oluyor.
İşte ülkemizde yapılan araştırmanın sonuçları böyle. Bu verilere ulaştıktan sonra, üşenmedim, bu araştırmanın Avrupa’da nasıl sonuçlar ortaya koyduğunu irdeledim.
Almanya, İngiltere ve Fransa’da ortaya çıkan oranlar bizdekilerden çokça farklı değil. Durum üç aşağı beş yukarı birbirine yakın. Ancak, İspanya ve İtalya gibi dünya futbolunda söz sahibi ülkelerde harcama rakamları bazında çok fazla farklılık olmamasına karşın, harcama kalemlerine dağılımda değişiklikler gözledim.
Örneğin; yıllık olarak bizim paramızla 100 lira tutarında harcama yapan bir İspanyol futbol taraftarının, gönül verdiği takımı için gözden çıkardığı bu rakamın yüzde 37’si maç biletine gidiyor. İtalya’da da bu rakam yüzde 31. Bu oran bizde ise yüzde 17 ile sınırlı. Yani, bir İspanyol taraftarı bize göre iki mislinden daha fazla bir tutarı maç biletine veriyor. İtalyan taraftar da neredeyse iki misline yakın bir harcamaya yaklaşıyor, bizim taraftarımıza göre.
Yapılan araştırmayı Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda ortaya bir başka çarpıcı sonuç daha çıkıyor. Bizde harcama yapan kitlenin neredeyse yüzde 85’i şampiyonluk gören beş takımın taraftarı. Avrupa’da ise popüler, yani şampiyonluk yaşayan takım taraftarı, harcama yapan bu kitlenin yüzde ellisini biraz geçiyor.
Buradan da şunu anlayabiliyoruz; Ülkemizde büyüklerin dışındaki takımların taraftar kitlesi kulübüne fazlaca bir katkı vermiyor. Sanırım, buna dayalı olarak, ülkemizde futbolun neden beklenen düzeye çıkamadığı sorusu da kendiliğinden yanıt buluyor…