Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, erkeklerde sık görülen prostat kanserinin tedavisinde laparoskopik cerrahinin en iyi çözüm olduğunu bildirdi.
Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle 50 yaşından sonra erkeklerin korkulu rüyası haline gelen prostat kanserinde, tüm kanserlerde olduğu gibi erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayarak, erken evrede tespit edilen prostat kanserinin laparoskopik ameliyatla kolayca tedavi edilebildiğini kaydetti.
İlerlemiş yaş, etnik köken ve aile hikayesinin prostat kanseri için risk olduğunu ifade eden Demirtaş, şunları anlattı:
“Aile hikayesi olanların 45 yaşından sonra, olmayanların 50 yaşından sonra prostat kanseri taramasından geçmesi gerekir. Tarama için parmakla rektal muayene ve PSA testi yapmak yeterlidir. PSA için eşik değer yaşa göre değişmektedir. Bu taramalar yapılırken hastanın bireysel genel sağlık durumu, yaşam beklentisi, yaşı dikkate alınarak yapılmalıdır. Prostat kanseri riski yüksek hastalarda rektal yolla uygulanan ultrason kılavuzluğunda yapılacak prostat biyopsileriyle tanı konulabilmektedir. Ayrıca son zamanlarda multiparametrik MR görüntüleriyle birlikte yapılan biyopsilerle tanı doğruluğu artırılabilmektedir.”
Erken evrede prostat kanseri tanısı konulmuş, yaşı ve genel sağlık durumu uygun hastalara radikal prostatektomi ameliyatı yapıldığını belirten Demirtaş, bu ameliyatın açık, laparoskopik ve robotik yöntemle yapılabildiğini vurguladı.
Laparoskopik ameliyatların cerrah için öğrenme sürecinin çok uzun olduğunu da ifade eden Demirtaş, “Bu ameliyatlar deneyimli merkezlerde ve bu konuda uzman cerrahlar tarafından uygulanıyor. Kendi kliniğimizde hastaların bireysel durumlarına göre her iki ameliyat da büyük bir başarı ile uygulanmakta. Cuma günü laparoskopik radikal prostatektomi yöntemi ile ameliyat ettiğimiz hasta, pazar gün taburcu olabilmekte” ifadelerini kullandı.
Demirtaş, radikal prostatektomi sonrası idrar kaçırma ve cinsel sorunların yaşandığını, bu sorunların laparoskopik radikal prostatektomi sonrası daha az görüldüğünü sözlerine ekledi.ede tespit edilen prostat kanserinin laparoskopik ameliyatla kolayca tedavi edilebildiğini kaydetti.