CHP İzmir Milletvekili ve 15 Temmuz FETÖ Darbesi Araştırma Komisyonu Üyesi Dr. Aytun Çıray, Proje Okulları adı altında Türk Eğitiminin seçkin kurumlarının temellerinden dinamitlendiğini belirtti.

“Aralarında İstanbul Erkek Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi, Kabataş Lisesi gibi köklü kurumlarının bulunduğu çok sayıda seçkin kamu lisesi ‘proje okullar’ adıyla uygulanan bir program çerçevesinde vahim bir eğitim zayiatı yaşıyorlar’ diyen Çıray, bu okulların değil maruz bırakıldıkları yıkımın ‘proje’ olduğunu ifade etti.

FİKRİ HÜR, İRFANI HÜR, VİCDANI HÜR NESİLLER YERİNE BİAT NESLİ YETİŞTİRİLECEK

Aytun Çıray bu okulların hedef alınmasında iki neden olduğuna dikkat çekti.

“Bu kurumlar herşeyden önce Cumhuriyetçi eğitim idealinin dayandığı bilimsel ve sorgulayıcı muhakeme gücünü öğrencilerine kazandırdığı için hedef alınıyor.” diyen Çıray, sarayda sembolleşen AKP zihniyetinin hiç tahammül edemediği şeyin kendi zihinsel gücünü ve yetilerini bağımsız bir şekilde kullanabilen bir gençlik olduğunu vurguladı. Mustafa Kemal Atatürk Türk gençliğinin akılsal potansiyelinin açığa çıkmasını ve pratikte vücut bulmasını ne kadar arzuluyorsa, saraydaki otarkın Türk gençliğinin özgür varlığından o kadar ürktüğünü ve nefret ettiğini belirten Çıray, proje okullarına saldırının ilk amacının gençliğin özerk muhakemesini yıkmak olduğunun altını çizdi. “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” nesillerin Mustafa Kemal Atatürk’de somutlaşan kurucu cumhuriyet ruhunun ideali olduğunu söyleyen Çıray, “hürriyet ve bağımsızlık biat sarayının kapısından dahi geçemez, geçmesine izin verilmez.” diye ekledi.

PROJE OKULLAR KİNDAR NESİLLER YETİŞTİRME PROJESİDİR

Çıray, proje okullar adı altında yürütülen yıkım projesinin ikinci hedefinin Türk modernleşmesinin itici gücünü oluşturan seküler ve dünyaya açık kesimlerin Türk kamu eğitiminden dışlanması olduğunu belirtti.

“Proje bu kesimlerin son derece değer verdikleri bilimsel öğrenimi kamu aracılığıyla almalarının önüne geçmeyi hedefliyor. Onları sadece özel okullara mahkum ederek onları bir bakıma dışlamayı amaçlıyor.”

diyen Çıray, açıklamasına şöyle devam etti:

“Böylesine habis bir yıkıcılığın tarihte bir örneğine rastlanmadı. Proje okullar denilen şey, kindar nesiller yetiştirme programının en zehirli halkasıdır.’

Aytun Çıray, proje okullar adı verilen yıkım programının mutlaka bir Meclis Araştırması veya gensoru önergesi konusu olması gerektiğini, ancak içinde bulunduğumuz aşamada bunlara hazırlık olmak üzere Milli Eğitim Bakanının çok kritik bazı sorulara cevap vermek zorunda olduğunu ifade etti. Çıray bu çerçevede Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan Meclis Başkanlığı vasıtasıyla şu soruları yazılı olarak cevaplandırmasını istedi:

KAÇ ÖĞRETMENİ SÜRDÜNÜZ

Türkiye çapında tam olarak kaç ‘proje okul’ belirlediniz, bu okulların net sayısını isimleriyle birlikte açıklar mısınız?
Bu okulları belirlerken hangi kriterleri esas aldınız? Neden?
Tarihsel kimlikleri ve gelenekleriyle Türk Eğitim Sisteminin yüz akı olan bu okulları ‘proje okul’ olarak ilan etmekteki amaçlarınız nelerdir?
Bu okulların yerleşik kadrosunu oluşturan kaç öğretmeni tayin ettiniz? Bu tayinlerin nedeni tayin edilen öğretmenleri bu amaçlar için yeterli bulmamanız mıydı? Böyleyse hangi açıdan yetersiz veya uygunsuz idiler?
Yeni atanan öğretmenlerin tayin edilen yerleşik öğretmenlere göre objektif üstünlükleri nelerdir? Yeni öğretmenlerin donanımlarını, hangi kriterleri karşıladıklarını objektif verilerle açıklar mısınız?
Öğrenci alımı konusunda son derece yüksek standartlara sahip bu okulların ‘proje okullar’ olarak ilan edilmelerinden sonra çok düşük puanlı öğrenciler bu okullara kabul edildiler mi?
Sözkonusu yüksek kabul kriterlerinin bu öğrenciler için esnetilmiş olmasının sebepleri nelerdir? Bu alımlarda Nuh Yılmaz’ın kızının İstanbul Erkek Lisesine düşük puanına rağmen alınmasını sağlayan faktörler mi sözkonusudur?
Bu tür kabuller nedeniyle gerek ortaya çıkan adaletsizlikleri, gerekse bunun okullarda verilen eğitim üzerindeki negatif etkilerini nasıl telafi edeceksiniz?