Meclis Başkanlığı için büyük bir yarış yaşanıyor ama öyle yetkilerine imrenilecek ahım şahım bir makam değil bu.
Anayasa ve Meclis İçtüzüğüne göre en önemli yetkisi Cumhurbaşkanı yurt dışında iken ona vekalet etmek.
Diğer yetkileri ise şöyle:
Meclisi temsil etmek; Genel Kurul görüşmelerini yönetmek; Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini denetlemek; Başkanlık Divanına başkanlık etmek ve Divanın gündemini hazırlamak; Danışma Kuruluna başkanlık etmek; komisyonları denetlemek; işlerde birikme olması halinde komisyon başkanı ve üyelerini uyarmak ve durumu Genel Kurulun bilgisine sunmak; Başkanlık Divanı kararlarını uygulamak; TBMM’nin idarî ve malî işler ile kolluk işlerini yürütmek ve denetlemek; Başkanlık Divanı bünyesinde oluşturulacak Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu aracılığıyla Meclisi ve çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı tedbirler almak ve yayın yapmak.
Meclis Başkanı olanın tarafsızlığı gereği Genel Kurul’da oy kullanamayacağını da, yani bir milletvekilinin sahip olduğu en önemli yetkiyi kaybettiğini de bu arada belirtelim.
++
Meclis Başkanlığının büyük prestiji hiç şüphesiz ilk Meclis Başkanının Mustafa Kemal Atatürk olmasından geliyor.
Atatürk, Meclis’in açılmasından bir gün sonra 24 Nisan 1920’de Başkanlığa seçilmişti. Bu görevini Cumhurbaşkanı seçildiği 29 Ekim 1923 tarihine kadar sürdürdü.
Geçmişte Meclis Başkanlığı yapmış isimlerden 16’sı, yani Ferruh Bozbeyli, Kemal Güven, Cahit Karakaş, Necmettin Karaduman, Yıldırım Akbulut, Kaya Erdem, Hüsamettin Cindoruk, İsmet Sezgin, Mustafa Kalemli, Hikmet Çetin, Yıldırım Akbulut, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Cemil Çiçek halen hayatta.
Geçtiğimiz aylarda alınan bir kararla Meclis Başkanlığı görevinde bulunmuş kişilere Meclis’te bir makam odası ve bir sekreter tahsis edildi. Eski başkanların makam araçları, makam şoförleri ve korumaları da bulunuyor.
++
Meclis’in yeni başkanının ancak dördüncü turda seçilebileceği anlaşılıyor.
Bakalım, bu prestiji çok, yetkisi az makamın yeni sahibi kim olacak?