Polis Meslek Yüksekokulları’nın ardından POMEM öğrencilerine de aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şartı getirildi

ANKARA  – İçişleri Bakanlığı’ndan, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Polis Meslek Eğitim Merkez’lerinde (POMEM) eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile en az altı ay olacak. Eğitim-öğretim ile sömestr izninin; süresi, başlama ve bitiş tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı’nca belirlenecek. Eğitim-öğretimin başlangıcında öğrencilere Başkanlıkça belirlenecek süreyle intibak eğitimi yaptırılacak.

POMEM öğrencilerinin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, yurt dışı ve yurt içi müsabakalarda görevlendirmeler, Polis Meslek Eğitim Merkezince Emniyet Teşkilatını ve Başkanlığı sosyal veya sportif alanlarda temsil ile görevlendirmeler, Polis Meslek Eğitim Merkezine yeni kayıt yaptıranların sağlık kurulu rapor işlemleri ile POMEM içinde nöbet görevlendirmelerinde geçen süreler dikkate alınmayacak.

İZİN

Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı POMEM Müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar gece yatısı izni verilir. Öğrencilerin, bu izni kullanabilmesi için evci izninde belirtilen yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlamaları gerekecek.

Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı geçerli belgeye veya inandırıcı bilgiye dayanarak POMEM Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretim süresince en fazla on güne kadar mazeret izni verilecek.

Öğrencilerin hastalıklarından dolayı doktor raporuna istinaden POMEM Müdürlüğünce uygun görülmesi halinde rapor süresi kadar da hastalık izni verilebilecek. Bu iznin POMEM dışında geçirilebilmesi için POMEM Müdürünün onayı şart olacak.

İzinli çıkacak öğrencilerin kılık ve kıyafetleri sıralı amirleri veya tatil gün ve saatlerinde nöbetçi heyetinden görevlendirilecekler tarafından kontrol edilecek; kılık ve kıyafetlerinde kusur görülenlere kusur giderildikten sonra izin verilecek.

Sömestr ve resmi tatil izinleri hariç, izin isteyen öğrenci sınıf komiserlerine müracaat edecek. Uygun ve makul görülen isteği yetkili üst makama arz edilerek, izinli gönderilecek veya isteği reddedilecek.

İzinli çıkan öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilecek.

ÖĞRENİM SIRASINDA EVLİLİK

Öğrenciler, öğrenimleri esnasında evlenme taleplerini POMEM Müdürlüğüne yazılı olarak bildirecek. Öğrencinin evleneceği kişi ile ilgili evlilik soruşturmasının yürütülmesi POMEM Müdürlüğü tarafından koordine edilecek. Öğrenci müracaat tarihinden itibaren iki aylık süre dolmadan evlenemeyecek. Ancak yapılacak soruşturmanın sonucu olumlu olan öğrencilerin, iki aylık süre beklenmeden POMEM Müdürünün onayı ile evlenmelerine izin verilecek.

-OKULDAN AYRILMA VE ÇIKARILMA-

Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat ödemek şartıyla, POMEM Müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak suretiyle POMEM’den ayrılabilecek. Ayrılan öğrencilerin geri dönme istekleri kabul edilmeyecek ve dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılacak.

MESLEKİ EĞİTİM SERTİFİKASI

POMEM’deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Başkanlık tarafından tespit edilerek POMEM Müdürlüğü tarafından tanzim edilen, POMEM Müdürü ve Başkanın imzaları bulunan POMEM mesleki eğitim sertifikası verilecek.

EĞİTİM SONU SINAVI

POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda (eğitim sonu sınavı) başarılı olmaları şart olacak. Yapılacak sınavın usul ve esasları Başkanlıkça belirlenecek.