Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından gündeme getirilen plastik poşetlerin kullanımı ile ilgili iddialara bir açıklama da plastik sanayicilerinden geldi.

(PAGDER) Başkanı Reha Gür, plastik poşetlere ilişkin açıklamaların gerçekleri yansıtmadığını belirterek Bakanlığın plastik torbaları yasaklama veya ücretli satışa konu olmasına dair çalışması bulunmadığını söyledi.
Plastik taşıma torbalarının kâğıt ve bez torbalara kıyasla çok daha düşük sera gazı emisyonu, üretimlerinde düşük su, enerji tüketimi ve hafiflikleri sayesinde lojistik operasyonlarında maliyet avantajı sağladığını açıklayan Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanı Reha Gür, ülkemizde yürürlükte olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin günün koşullarına ve Avrupa Birliği’nin beklediği kriterlere göre dönem dönem güncelleştirilmesinin söz konusu olduğunu, ancak Bakanlığın plastik torbaları yasaklama veya ücretli satışa konu olmasına dair çalışması bulunmadığını belirtti.

Reha Gür, “Plastik torbalar doğada ne 400 yılda ne de iddia edildiği gibi 1000 yılda yok olmaktadır.
Uluslararası akredite laboratuvarlarda yapılan testlere göre içeriğinde katkı maddesi olmayan plastik poşetler doğada 8–10 yılda, biyo veya oxo-bozunur katkı maddeli plastik poşetler ise 1–2 yıl aralığında çözünmektedir” dedi.

Gereksiz poşet tüketiminden kaçınmalı

Gür, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin AB’ye uyum çalışmaları kapsamında gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü ancak yasaklama veya ücretli satışa ilişkin fiili bir aksiyonun söz konusu olmadığı tarafımıza iletildi.

Yönetmelik taslağının Genel İlkeler bölümünde; -taşıma amacıyla kullanılan plastik poşetlerin kullanımının azaltılması esastır.- denilmektedir. Burada gerekli tedbirleri almakla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirilmekte, toptan veya perakende olarak ambalajlı ürünlerin satışını yapan iki yüz metrekareden büyük kapalı alana sahip mağaza, market ve benzeri satış yerlerinin azaltma tedbirleri alması belirtilmektedir” ifadelerinde bulundu.

AB’nin Ambalaj ve Ambalaj Atıklarına İlişkin 94/62/EC sayılı Direktifine göre belli mikron kalınlığındaki plastik poşetlerinin kullanımının azaltılmasının amaçlandığına değinen Gür, “Örneğin 15 mikronun altında olan poşetler hijyen malzemesi sayıldığından bu kapsam içine alınmamıştır. Ülkemiz için bu vadenin ne olacağı ise henüz belirsiz olup resmi bir açıklamada bulunulmamaktadır” dedi. Gür, “Sürekli gelişimini sürdüren plastik sektörü ve plastik malzemelerin bu gelişmesi, dünyanın sürdürülebilir çevre anlayışından ekonomik dengelerdeki verimliliğine kadar pek çok alana olumlu katkı yaratıyor”
Ortada alınmış resmi bir karar yokken, yasaklama uygulamasına gidildiği açıklamalarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Reha Gür, çevre hassasiyeti üzerinden tüketici algısı ve plastik sektörünü olumsuz etkileyecek girişimlerden kaçınmak gerektiğini, söz konusu mevzuat çalışmalarında ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Gür, “Atıkların doğru kullanımı ve geri kazanımı ile ilgili ülke genelinde daha fazla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerekiyor” dedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan plastik sanayicilerinin şemsiye kuruluşu Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Genel Sekreter Vekili Selçuk Mutlu ise “Avrupa’nın plastik poşetleri yasaklama yönünde kararları veya girişimleri yokken, Türkiye’de “yasaklanacak” tarzı öne sürülen açıklamaları kınıyoruz, plastik poşetler bilinenin aksine hijyen yönünden gelişmiş ülkelerde teşvik ediliyor.“ dedi.