Türkiye-AB zirvesi çerçevesinde yapılan toplantıların sonuçları hakkındaki öngörülerimizi anlatmaya çalışmıştım. Başbakan Davutoğlu’nun katılmış bulunduğu bu toplantının ardından, medyada yazılanlara bakmak, durumu anlamak için yeterlidir sanırım.

AB’nin öncelikle son olarak Ankara’da gerçekleştirilmiş bulunan terörist saldırı için üzüntülerini belirtmiş olması önemlidir.
Bununla birlikte olan-biteni siz okurlarımıza anlatabilmek için bir diplomatik mercekle bakıyorum… Gördüm ki bu konuda yazdıklarım büyük oranda zirve sonucunda kabul edilmiş olan gerçekleri yansıtıyor. Anlaşılan, önümüzdeki Pazar gününden itibaren Yunanistan’daki sığınmacıların, iltica talebinde bulunmuş olanları haricinde geriye kalanları derhal ülkemize geri gönderilecektir.
İşin kötüsü, bugünkü yazımızda da endişeyle kaydetmiş olduğumuz gibi, kimin iltica başvurusunda bulunduğuna dair, herhangi bir ayırım gözetmeksizin, tüm Suriyelilerin Yunanistan’dan Türkiye’ye gönderilecekleri açıkça ortaya çıkmıştır. Bu konuda 20 Mart 2016 tarihi bir milat olarak belirlenmiştir ki, sığınmacılar açısından bir tarih ortaya konmuş olsun.
Türkiye ve AB’nin, bundan böyle AB topraklarına başkaca sığınmacılarının erişmesini ortaklaşa engelleyecekleri karara bağlanmıştır!
Tam üyelik müzakereleri çerçevesinde tarafların önce 17.nci faslın (ekonomik ve mali tedbirlere dair) değerlendirmesini ve ileride kabul edilecek bir tarihte Avrupa Komşuluk ve Genişleme fasıllarını ele almaları kararlaştırılmıştır.
Türkiye’nin, gerek üyelik, gerek vize muafiyeti konularında Avrupa Parlamentosu’na aylık rapor sunması kabul edilmiştir.
Son olarak… Para meselesini merak etmediniz mi? Bu konuda AB’nin aldığı karar; öncelikle Türkiye’ye verilmesini taahhüt ettiği miktarı kendi gözetiminde serbest bırakmak, gerektiği takdirde ilave üç milyar Euro için sonradan bir karar verilmesine hükmetmektir.
Sizi bilmem ama böylesi kötü bir konuda pazarlık ancak bu kadar yapılabilirdi!