1) Avrupa başta olmak üzere Batı ülkelerinde İslamofobi (İslam korkusu) artacak, İslam dinini benimsemiş olanların yaşamları bugüne göre daha da zorlaşacaktır.
2) Batı’da İslam karşıtı radikal akımlar toplum katmanlarında olduğu gibi siyasi arenada da ses getirecek bir ağırlığa ulaşacaktır.
3) AB’ye üye ülkeler arasında serbest dolaşım geçici ya da sürekli biçimde kalkacak, ülkeler kendi içlerine kapanacaktır.
4) Suriye’deki iç savaştan kaçan mültecilerin AB ülkelerine sığınması güçleşecek, hemen her ülke sığınmacı kabulü konusunda ağır koşullar öne sürecektir.
5) İnsan haklarının en geniş biçimde kullanıldığı ülkelerde bile güvenlik gerekçesiyle özgürlüklere ciddi sınırlamalar getirilecektir.
6) İnsanlar kalabalık ortamlarda bulunmaktan korkacak, bu durum seyahatlerin azalmasına, turizm, ticaret ve eğlence sektörlerinde gerilemelere yol açacaktır.
7) Başka ülkelerin iç işlerine karışma konusunda ülkeler daha dikkatli olmak zorunda kalacak, güvenlik kaygısı Ortadoğu petrolünden pay kapma ihtirasının önüne geçecektir.
8) Ülkeler ordu, polis ve özellikle istihbarat örgütlerini güçlendirmeye uğraşacak, bütçelerden bu alanda önemli paylar ayrılacaktır.
9) Hemen tüm ülkeler mevzuatlarında önemli değişikliklere gidecek, terörle mücadelenin etkin yapılabilmesini sağlayacak kanuni ve idari düzenlemeler yapacaktır.
10)Türkiye’nin PKK terörüne karşı mücadelesine eleştirel bakan ve kimi zaman da destek olan ülkeler bundan sonra “terörün iyisi kötüsü yoktur, hepsiyle savaşılmalıdır” anlayışını benimseyecektir.
11)IŞİD’e karşı hava harekatlarının yeterli olmadığını gören Batı ülkeleri Türkiye’nin IŞİD’e karşı Suriye’de kara harekatı başlatması için yaptıkları baskıları artıracaktır.
12)Batı ülkelerinin Suriyeli mültecileri kabulünde getireceği yeni sınırlamalar Türkiye’nin mülteci sorununu büyütecek, bu da Türkiye bütçesine ve ekonomisine yeni ve ağır yükler getirecektir.