Özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 22,2 milyar dolar artarak, 189,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2015-Kasım ayına dair, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı.

Buna göre, Kasım ayı sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2014 yılsonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 22,2 milyar dolar artarak 189,8 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 22,4 milyar dolar azalarak 21,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözleniyor.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 17,8 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 828 milyon dolar arttığı gözleniyor. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 554 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 279 milyon dolar artışla 3,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,9 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 736 milyon dolar artışla 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2014 yılsonuna göre bankaların ve finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 20,7 milyar dolar ve 21 milyon ABD doları azalış göstererek, sırasıyla 15,0 milyar dolar ve 2,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Kasım sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 89,7’sini oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yılsonuna göre 19,1 milyar dolar arttığı gözleniyor. Finansal olmayan kuruluşların, 2015 yılı Kasım sonu itibarıyla yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları kredi stoku 2014 yıl sonuna göre 805 milyon dolar artarak 33,6 milyar dolar; Türkiye’de yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları krediler ise 477 milyon dolar artarak 20,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 20,9 milyar dolar azalarak 19,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözleniyor.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 189,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,5’inin dolar, yüzde 32,7’sinin Euro, yüzde 5,1’inin Türk Lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 21,9 milyar doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 60,6’sının dolar, yüzde 23,2’sinin Euro, yüzde 15,6’sının Türk Lirası ve yüzde 0,6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülüyor.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Kasım sonu itibarıyla, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 45,5’ini finansal olmayan kuruluşların 86,4 milyar dolar tutarındaki borcu oluşturmuş ve söz konusu borcun yüzde 59,3’ü hizmetler sektörü, yüzde 40,3’ü sınai sektörler ve yüzde 0,4’ü de tarım sektörü tarafından kullanıldı. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 87,2’sini ise finansal kuruluşların 19,1 milyar dolar tutarındaki borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 68,7 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.