Ordumuzun kuruluşu Asya Hun İmparatorluğu’nda İmparator Mete tarafından MÖ 209 yılına dayanır. Türklerin gerek Orta Asya’da gerekse Orta Asya dışındaki geniş sahalarda ve çeşitli yabancı kavimler üzerinde hâkimiyet kurmalarının temel sebebi Türkler’n ordu-millet olmasıdır. Göktürk Kitabeleri’nde askerlik görevi , Türklerin bütün zamanlarda ülküsü olarak kabul edilmiştir.

Tarihte bazı Türk devletleri birbiri ile savaşmıştır. Devlet içinde şehzadeler arasında hükümranlık mücadelesinde kan dökülmüştür.Ancak ilk defa Türk ordusu kendi içinde bir çatışma yaşamıştır.Tarihin hiçbir döneminde ordu teşkilatı ‘’kutsal’’ kabul edilen devlete ait binalara saldırmamış kendi evlatlarını katletmeye çalışmamıştır.
Türk devlet geleneği çiftbaşlı yönetime izin vermez.Fatih’in kardeş katline izin veren Kanunnamesi Osmanlı’nın çiftbaşlılık ihtimaline bile tahammülü olmadığının en açık göstergesidir TSK da açığa alma ,ihraç ,gözaltı,tutuklama listeleri uzadıkça uzuyor.Duracağa da benzemiyor.
Yaşanan olaylar bütün milletin yeri geldiğinde bir ordu olduğunu dosta düşmana göstermiştir. TSK da belirli rütbeye oluşan bir çok subay dünyanın başka ordularındaki generallerden daha yetkindir. Bu sebepten ordumuzda bu husus bir zaafiyet oluşturmaz. Kendi emrindeki birliklere hakim olamayan hantal bir ordu yapısından yeni bir sisteme geçişin ilk adımları atılmalıdır.Savaşta yetersiz barışta gereksiz bir yapı kimseye fayda sağlamaz.
Askere giden vatan evlatları vatan hizmeti yerine çoğu zaman komutan hizmeti yapıyordu.Yaşanan darbe olaylarında olan bitenden habersiz er ve erbaşların kullanıldığına şahit olduk.Komutan baskısı ile suça karışan bu çocuklarında ceza alacağı yüksek ihtimaldir.Vatan evlatlarının bu tür olaylardan uzak tutulması için zorunlu askerlik hizmetinin de yeniden yapılandırılması gerekmektedir.Kendi halkına komutan korkusu ile ateş açan er ve erbaş yetiştiren bu sistem terk edilmelidir.
Bir öneri olarak zorunlu askerlik üç aylık temel eğitim ile sınırlandırılabilir. Bu eğitim vatan evlatlarına eğitim düzeyi veya kadın erkek ayrımı yapmadan birkaç yıllık süreler halinde tekrar tekrar verilebilir.