Araştırmacı Yazar Rıza Müftüoğlu Başkanlık/ Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirerek kaygılarını dile getirdi.

Ak Parti ve MHP koalisyonuyla Meclisten geçirilen, son günlerde ülkenin birinci gündemine oturan Başkanlık Sistemini anlatan bir kitap yazan Müftüoğlu, ‘’Alpaslan Türkeş’in Milli Doktrini Dokuz Işık – Başkanlık Sistemi – Devlet – Din ve Toplum’’ adını verdiği kitapta Başkanlık/ Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türk toplum yapısına uygun olmadığını, bu sistemle toplumun kutuplaşacağını ve geçmişte yaşanan siyasi kavgaların daha da artarak süreceğini anlattı.
Rıza Müftüoğlu kitabında özetle şu görüşlere yer veriyor

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ve MHP ile AK Parti arasında mutabakata varılan Başkanlık/Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili Anayasa değişikliği teklifi, devlet ve milletin yönetimi ile ilgili olarak bir demokratik sistem oluşturmaktan çok rejimle ilgili endişeler nedeniyle ya da başka Saiklere dayanarak hazırlanan bir siyasi metindir. Siyasi hesaplar nedeniyle de ileride daha çok tartışılacak bir devlet ve millet yönetim şekli ortaya çıkartılmıştır. MHP’nin teklifi ve öncülüğü ile meydana getirilen bu anayasa değişikliği teklifinin altında yatan siyasi nedenler sanırım önümüzdeki günlerde daha iyi anlaşılıp tartışılacaktır.
Müftüoğlu: Bize göre başkanlık sistemine geçilmeden devlet yapısı yeniden düzenlenmeli, başkanlık sistemine geçilsin veya geçilmesin önce devlet yeniden yapılandırılmalıydı. Türkiye’de bir “Devlet Anayasası” hazırlanıp bunun uygulamaya konulması sağlanmadan başkanlık sistemine geçilmemelidir. Devletin varoluş amacına uygun işleyen, hızlı hareket eden, milli hedefleri olan ve bütün bunlarla birlikte devleti siyasetin himayesinde olmayan liyakatli, tecrübeli, çalışkan ve dürüst kadroların yönetmesi sağlanırsa “Başkanlık Sistemi ”ne geçilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Başkan kim olursa olsun fazla fark etmeyecektir. Hükümet edenler kimler olursa olsun fark etmeyecektir. Onun içindir ki önce DEVLET, sonra SİSTEM ve REJİM.”

Türkiye’de bir “Devlet Anayasası” hazırlanıp bunun uygulamaya konulması sağlanmadan başkanlık sistemine geçilmemelidir diyen yazar Müftüoğlu Başkanlık sistemine geçilmesi mevcut devlet yapısı sebebiyle uygun düşmezken, siyasi kültürümüz açısından da sakıncalar içermektedir. Ülkemizde genelde siyasi partiler arasında yarış ve rekabet bir süre sonra düşmanlık ve kavgaya dönüşmektedir. Bir çatışma kültürü oluşmuştur. Biz kolay kamplara ayrılmaktayız. Diyerek kaleme alırken şu şekilde bir örnek vermiştir.’’ Mesela 1960 öncesi Cumhuriyet Halk Partililer, Demokrat Partililerin oturduğu kahveye, namaz kıldıkları camiye gitmezdi.

Demokrat Partililer de Cumhuriyet Halk Partililerin gittiği kahvehaneye ve camiye gitmezdi. Siyasi parti sebebiyle birbirleriyle konuşmayan kardeşler bile vardı. 1980 önce sağ-sol ayırımı nice gençlerin kara toprağa girmelerine neden oldu.’’ görüşlerine yer verdi

Araştırmacı-Yazar Rıza Müftüoğlu ‘’Alpaslan Türkeş’in Milli Doktrini Dokuz Işık – Başkanlık Sistemi – Devlet – Din ve Toplum’’ kitabıyla başkanlık sistemine karşı kaygılarını dile getirirken merhum siyasetçilerden Alpaslan Türkeş’in Milli Doktrini Dokuz Işığını kaynak göstererek özellikle ülkücü camiaya Türkiye’de yaşanan siyasi olayları kendi kaleminden anlatıyor.

FACEBOOK YORUMLARI