İmam hatiplerin sayısında da patlama yaşanırken, Türkiye genelinde imam hatip ortaokulu sayısı bir yılda bin 361’den, bin 597’ye, imam hatip lisesi sayısı ise 854’ten bin 17’ye çıktı. Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir,  eğitim sisteminin karşı karşıya kaldığı sorunların 4+4+4 eğitim sisteminin uygulamaya konulmasının ardından bugün içinden çıkılamaz hale getirildiğini vurguladı ve “Bilimsel, laik ve demokratik bir eğitim yapılması için hızla çalışmalar başlatılmalıdır” dedi. Demir, yaptığı açıklamada, 2014-2015 Örgün Eğitim İstatistiklerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandığını belirterek, yayınlanan istatistiklerin, siyasi iktidarın, eğitim sistemini bir yandan gericileştirme öte yandan da tam bir işletme mantığıyla ticarileştirme ve yerelleştirme çalışmalarını hızla sürdürdüğünü gözler önüne serdiğini savundu.
OKULÖNCESİ EĞİTİM
GÖZDEN ÇIKARILDI
Zorunlu ilköğretime başlama yaşının bir yıl erkene alınmasının, okulöncesi eğitimin zorunlu eğitimin dışına çıkarılması çocuğun gelişim ve eğitimine ilişkin olumsuz sonuçlarını kısa sürede ortaya çıkardığını anlatan Demir, şunları kaydetti:
“2011-2012 eğitim öğretim yılında, 5 yaş grubunda okulöncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 65,69 iken, 2012-2013 eğitim öğretim yılında bu oran yüzde 39,72’ye düşmüş, 2013-2014 eğitim öğretim yılında ise ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çekilmesi nedeniyle bir önceki yıla göre çok az bir artışla 42,54’e çıkmıştır. Bu yıl ise 5 yaş grubu çocukların yüzde 53,78’i okul öncesi eğitim almaktadır.
MEB’in 2010-2014 Stratejik Planı’nda hedef, ‘Okul öncesi eğitimde okullaşma oranını plan dönemi sonuna kadar yüzde 70’in üstüne çıkarmak’ şeklinde belirlenmesine rağmen, okulöncesi eğitimde okullaşma oranı, 4+4+4 düzenlemesiyle birlikte gerilemiştir.
Okul öncesi eğitimde, okul öncesi çağdaki öğrencilerin zorla ilkokula kaydedilmesi nedeniyle okul ve öğrenci ve öğretmen sayılarında da azalma meydana gelmiştir. 4+4+4 uygulamasından önce 2011-2012 eğitim öğretim yılında 28,625 olan okul öncesi eğitim veren okul sayısı, 2014-2015 eğitim öğretim yılında 26,972’ye düşmüş, öğrenci sayısı ise 1 milyon 169 bin 556’dan 1 milyon 156 bin 661’e gerilemiştir.”
OKULLAŞMA ORANI DÜŞTÜ
Eğitimin temel sorunlarından biri olan okullaşma oranlarındaki yetersizliğin çözülemediğini, bir sorun olarak ortada durduğunu vurgulayan Demir, “İstatistiklere göre, ilkokul ve ortaokulda okullaşma oranlarında belirgin bir düşüş yaşanmıştır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında okullaşma oranı ilkokullarda yüzde 99,57, ortaokullarda yüzde 94,52 iken, bu yıl bu oranlar ilkokullarda yüzde 96,30’a, ortaokullarda yüzde 94,35’e düşmüştür.