Askeri darbe girişimi yüzlerce şehit verilerek bastırıldı. Böyle bir dönemin ardından devleti yeniden inşa etmek, kamu düzenini sağlamak için OHAL ilan etmek doğruydu, zorunluydu. Bunun eleştirilecek bir yanı yoktur.

Ancak OHAL’in iki tarafı keskin bıçak olduğunu unutmamak, keyfiliklerden, hukuk dışı uygulamalardan özenle kaçınmak gerekir.
Türkiye, bundan önceki OHAL kararını 1987’de Turgut Özal’ın başbakanlığı döneminde bölücü terör eylemlerinin artması üzerine almıştı. OHAL kimi illerde 2002’ye kadar sürdü. Ak Parti’nin iktidara gelmesiyle kaldırıldı.
Son OHAL uygulaması sırasında bazı güvenlik görevlilerinin hukuka sığmayan davranışları yüzünden ciddi sıkıntılar yaşandı. Keyfi baskınlar, gözaltılar, sürgünler, işkence ve faili meçhul cinayet iddiaları birbirini izledi. Zaman zaman medyaya sansüre varan ağır baskılar yapıldı. Toplantı ve gösteriler yasaklandı.
***
Geçmişte yaşanan yanlışların ve acıların bu defa tekrarlanmaması, OHAL’in kamu güvenliğinin ve halkın esenliğinin sağlanması için kullanılması büyük önem arz ediyor.
Hükümet kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini sınırlı kullanmalı, Meclis’i dışlayan, yok farz eden, denetim dışı tutan bir tutumdan kaçınmalıdır.
Mutlaka dikkate alınması gereken bir diğer husus da şu:
Yetkileri adeta sınırsız artıran OHAL bir defa başlayınca iktidarda bulunanların çok hoşuna gidiyor. Bu yüzden sık sık uzatılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım’ın böyle bir şeye meydan vermemesi, 3 ay sonunda olağan rejime geçilmesi için gayret göstermesi yerinde olur.
***
Evet, başlıktaki temenniyi bir defa daha tekrarlayalım:
“OHAL”i, “BU NE HAL”E getirmemek gerekir!