Offshore kelime anlamı olarak kıyıdan uzak demektir. İngilizce bir kelimedir. Ancak, bankacılık sisteminde vergiden uzak durma, vergi vermeme ya da daha az vergi verme için kurulan bir şirket ya da şahıs işletmeleri anlamına gelmektedir.

Genel olarak yüksek vergi uygulanan ülke yurttaşları ya da şirketleri bu yola başvurmaktadırlar.
Türkiye’de yüksek vergi uygulayan bir ülkedir. Avrupa ülkelerinde de yüksek vergi uygulanmaktadır.
Yüksek vergi uygulanan ülkelerin yurttaşları paralarını kıyı bankaları ya da şirketlerinde değerlendirmektedirler. Böylece de yüksek vergi yükünden kurtulurlar.

OFFSHORE (KIYI) ŞİRKETLERİ NERELERDE KURULUR?

Bu ülkeler; Bahamalar, Jersey, Isle Of Man, Delaware (ABD), Hong Kong ve İrlanda Kuzey Kıbrıs, İsviçre, Madeira, Liechtenstein ve Macaristan, Şeyseller, Virjin Adaları, Panama ülkelerinden oluşmaktadır.
Bu şirketlerin kurulduğu ülkelerin bazılarında yıllık sabit (maktu) bir vergi vardır. Örneğin; Bahamalar, Jersey, Isle Of Man, Delaware (ABD) 5.000 Amerikan Dolarıdır. Bu ülkelerde vergi daireleri için yıllık raporlama yapılması, muhasebe defterlerinin tutulması gerekmeyebilir. Hong Kong ve İrlanda  gibi ülkeler şirketlerin vergi makamları için yıllık mali raporlar düzenlerler.
İsviçre, Madeira, Liechtenstein ve Macaristan  gibi ülkelerde kurulacak offshore şirketler defter tutup, yıllık mali tablolarını ve vergi bildirimlerini düzenlemek zorundadırlar.
Bu tablo ve bildirimler üzerinden sıfır ile maksimum % 4.25 oranına göre değişen oranlarda vergi öderler.
Türkiye genel olarak Kuzey Kıbrıs üzerinden offshore işlemleri yapmaktadır. Diğer deniz aşırı ülkelerde de yapılmaktadır. Rusya, Kıbrıs veya Bahama’nın offshore işlemlerini kabul etmemektedir.
Birçok uluslararası büyük şirketler vergi kolaylığı, işletme masraflarının azlığı gibi nedenlerle hizmetlerini offshore ülkelerinden birinde yapılandırarak işletme karlılıklarını genişletmeye çalışmaktadır.

OFFSHORE ŞİRKETLER KURMAK VE GELİR ELDE ETMEK YASAL Mİ?

Offshore şirketleri kurmak buralarda gelir elde etmek yasa dışı değildir. Ancak, Vergi Kanunlarımıza göre, tam mükellefiyet kapsamında buralarda elde edilen gelirlerin de Türkiye’de beyan edilerek vergisi ödenmelidir.

MUHALEFET İLE CUMHURBAŞKANI ARASINDAKİ OLAY NE?

CHP Genel Başkanı ‘’milli ve yerli’’ iddiasını son zamanlarda yaygın bir şekilde kullanan AKP ve MHP’nin ‘’yerli ve milli’’ olmadıklarını kurdukları offshore şirketlere yüklü milyon dolarlar aktararak vergi kaçırdıklarını iddia etmektedir.
İktidar kesiminde ise bu konuda farklı görüşler ileri sürülmekte. Bir kısmı belgelerin sahte olduğu, bir kısmı ise bu işlemin ticari işlem olduğu ve yasal olduğunu söylemektedir.
Evet, normal bir kişi olursanız, ‘’yerli ve milli’’ iddiasında bulunup başkalarını da ‘’gayri milli’’ ilan ettikten sonra yakınlarınızın offshore hesapları açıp bundan elde ettiği geliri de beyan etmediği ortaya çıkarsa, yani vergi kaçırırsanız bunu hesabını hem Maliye hem de siyaset kurumu sorar.
.

FACEBOOK YORUMLARI