Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)’nın “İklim Değişikliğinin Azaltılması – Politikalar ve İlerleme” başlıklı raporu yayınlandı.

Türkiye OECD coğrafyasında 22 yılda enerji sektörü kaynaklı seragazı salınımı en fazla artıran ülke oldu. GSYH birimi başına seragazı salınımı azaltma çabasında sonuncu olan Türkiye’nin bu durumu ekonomisinin hızlı büyümesinden kaynaklandı. OECD, “Türkiye’nin kişi başına sera gazı emisyonu görece düşük, ancak toplam salınım hızla artıyor” bilgisi verirken teşkilatta orman alanlarını en fazla artıran 7. ülke de Türkiye oldu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)’nın “İklim Değişikliğinin Azaltılması – Politikalar ve İlerleme” başlıklı raporu yayınlandı. Raporda ülkelerin farklı düzeylerdeki enerji talebini birçok faktörün etkilediği belirtildi. Bunlar arasında ekonomik büyüme, iklim, nüfus yoğunluğu, enerji sektörleriyle iletim ve dağıtım sistemlerinin verimliliği sayıldı.

TÜRKİYE’DE ENERJİ ARZI HIZLI ARTIYOR

Raporda, “Şili, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi hızla büyüyen ekonomilerde enerji arzı daha hızlı artıyor” denildi.

Buna göre 1990-2012 arasında enerji arzının en fazla arttığı dördüncü OECD ülkesi yüzde 120 dolayındaki artışla Türkiye. OECD’de enerji arzının en fazla artığı Kore’yi (yüzde 180) İzlanda (yüzde 165) ve Şili izledi. Teşkilat dışında Çin’de 22 yılda enerji arzı yüzde 240 artışla ilk sırada yer aldı.

GSYH BİRİMİ BAŞINA SERAGAZI SALINIMINI AZALTMADA SONUNCUYUZ

Raporda enerjinin verimli kullanımındaki artışın, özellikle büyük seragazı azaltma potansiyeli bulunan yükselen ekonomilerde kritik önem taşıdığı belirtildi.

2020 yılı için sera gazı salınımının düşürülmesi taahhütleriyle ilgili bölümde “2009 ve 2010’da BM İklim Değişikliği Hakkında Çerçeve Sözleşmesi tarafları düşürme taahhütlerini sunmak üzere davet edildi… Bu raporda ele alınan ülkeler, Türkiye hariç Sözleşme altındaki azaltma taahhütlerini yaptı” denildi. Raporda Türkiye hakkında şu bilgi verildi:

Türkiye’nin sera gazı salınımındaki yıllık değişim 1990-2012 arasında yüzde 9.1’den yüzde (-) 1.9’a değin farklı rakamlarda gerçekleşti. Türkiye’nin kişi başına sera gazı emisyonu görece düşük, ancak toplam salınım hızla artıyor. Enerji sektörü kaynaklı salınım (güç üretimi ve taşıma sektörü dâhil) 1990-2012 arası ülkeyi, ulusal emisyonların en hızlı arttığı kaynak yaparak yüzde 132 arttı. Petrol, kömür ve doğal gaz, toplam birincil enerji arzının yaklaşık yüzde 90’ını oluşturuyor.”

OECD coğrafyasında 1990-2012 arası 22 yıllık dönemde, GSYH birimi başına seragazı salınımını azaltma çabasında sonuncu olan Türkiye bu durumla, ekonominin hızlı büyümesi sonucu karşılaştı. OECD ortak ülkelerinden Rusya da Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra üretimde meydana gelen azalmadan dolayı, GSYH birimi başına sera gazını azaltma eğiliminde ilk sırada geldi. Diğer eski sosyalist ülkeler de ekonomilerin çöküşü nedeniyle sera gazı salınımını büyük oranda düşürürken Lüksemburg, İngiltere, İsveç, Danimarka, Almanya gibi kuzey Avrupa ülkeleri, bilinçli çabalarla atmosferi kirletmeyi azalttı.

TARIMDA SALINIM, GENEL EĞİLİMİN AKSİNE TÜRKİYE’DE YÜKSEK

Tarımda sera gazı salınımının azalma eğilimi bulunduğu hatırlatılan raporda, “Bununla birlikte ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Türkiye dâhil incelenen bazı ülkelerdeki tarım kaynaklı mutlak sera gazı miktarı salınımı yükselmeye devam ediyor” denildi.

TÜRKİYE OECD VE ORTAK ÜLKELERİNDE ORMAN ALANINI EN FAZLA ARTIRAN 7. ÜLKE

1990-2010 arası yirmi yıllık dönemde Türkiye 43 OECD ve ortak ülke arasında 7’nci oldu. İlk sıradaki İrlanda orman alanlarını yüzde 60, Çin ve İspanya yüzde 31, Danimarka yüzde 21, İtalya yüzde 20, Yunanistan yüzde 19, Türkiye yüzde 18 artırdı.