Tez-Koop-İş Sendikası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nin üyesi olduğu Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) ile  başlanılan toplu iş sözleşme görüşmelerinde, anlaşmaya varılamaması üzerine çıkılan grevde 7. güne ulaşıldı.

Tez-Kop-İş 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Barın, ODTÜ Rektörlüğü’nün bu süreçte olumlu bir tutum aldığını, ancak bu tutumdan geri adım attığı takdirde hem ODTÜ’deki diğer emekçilerle, hem de akademisyenlerle grevi daha da büyüteceklerini söyledi. Grev nedeniyle yemek ve ulaşımda aksamalar olduğunu belirten Barın, “ODTÜ yönetiminin iyi niyeti nedeniyle şimdilik grevimiz böyle. Bu ODTÜ’de işçilerin yaptığı ilk resmi grev.
Mustafa Barın yaptığı açıklamada şunları söyledi: ODTÜ’de 277 sendikalı kadrolu işçi çalışmaktadır. İşçilerin 30.03.2015 tarihindeki çıplak aylık net ücret ortalaması 1.562,35.- TL/Ay’dır. Bağlı olduğumuz konfederasyonumuz Türk-İş ile Hükümet arasında 30.05.2015 tarihinde imzalanan “2015 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü” uyarınca yapılan iyileştirmeler ve birinci altı ay zammı %6 (yüzde altı) uygulandığı zaman ilgili ortalama çıplak net ücret 1.656,09.- TL/Ay’a yükselmektedir. Bir başka deyişle aylık net 93,74.- TL/Ay zam yapılmaktadır. Ortalama kıdemi 16 (onaltı) yıl olan ODTÜ’lü işçilerin bu ücreti bir çok üniversite işçisi ve kamu işçileri ücretinden oldukça aşağıdadır. Tez-Koop-İş Sendikası, ücretlerin zaman içerisinde yükseltilmesi hedefi doğrultusunda, 2015 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü’ne ek olarak aşçı, şoför, iş makinaları operatörü, laboratuvar-atölye-matbaa ve inşaat işçisi-teknisyen yardımcısı, arazi ve yeşil alan işçisi, gözetim ve denetim işçilerinden açık alanda çalışanlara, teknisyen, tekniker ve döner sermaye çalışanlarına brüt 150,00.- TL/Ay, kreş öğretmeni ve öğretmen yardımcısı, büro işleri işçisi, gözetim ve denetim işçilerinden kapalı alanda çalışanlara, garson, hizmetli-müstahdem, çamaşırhane işçisi, bulaşıkçı ve döner sermaye çalışanlarına ise brüt 120,00.- TL/Ay ek zam talebinde bulunmuştur.

Rektörlüğün üye olduğu Kamu-İş sendikası yetkilileri, müzakerelerin başlamış olduğu ilk günden itibaren geçen 150 gün süresince ek zam konusunda açıklamada bulunmamış, yasa gereğince ilan edilen greve çıkış tarihine üç gün kala, 1 Aralık 2015 tarihinde yapılan görüşmede, 2015 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü’ne ek olarak günlük ücrete brüt 50 kuruş (15,00.- TL/Ay) zam yapabileceklerini, 3 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen görüşme de ise bu teklifi 1,00.- TL (30,00.- TL/Ay)’a çekmişlerdir. Bu zam teklifi, ODTÜ işçileri için kabul edilebilir bir teklif değildir. ODTÜ işçisi sadaka istemiyor. ODTÜ işçisi emeğinin karşılığını istiyor. Rektörlük, üyesi olduğu işveren sendikasına sorunun çözülmesi doğrultusunda yapmış olduğu girişimler bir sonuç vermemiş, işveren sendikası üyesi Rektörlüğün taleplerini kendi ilkeleri gerekçesi ile reddetmiştir. Bu gün grevin 7. Günü.
ODTÜ’lü işçiler gün geçtikçe kararlığını artırmakta, ODTÜ Emekçilerinin desteğiyle grev güçlenerek devam etmektedir. ODTÜ’de yemek, ulaşım başta olmak üzere grev nedeniyle aksamalar yaşanmaya başlamış, bu aksamalar artarak da devam edecektir. ODTÜ Grev komitesi, Kamu-İş Sendikasının bu tutumunun ODTÜ ve Sendikayı cezalandırma olduğu gerekçesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman SOYLU’u ile temasa geçilmesini, süreç hakkında kendisine bilgi sunulmasına ve 14.12.2015 tarihi itibariyle bir anlaşmaya varılamaması halinde, direnişin ODTÜ dışına taşınmasına karar vermiştir.