E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelik, bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde, e-Devlet hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlerken, bu hizmetlere ilişkin eylem planları yaparak, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmeyi amaçlıyor.

Kamu kurum ve kuruluşları e-Devlet projelerinin hayata geçirilmesi ve e-Devlet hizmetlerinin sunumuna ilişkin faaliyetleri kullanıcı odaklı, erişilebilir ve kesintisiz olacak.

Bu çerçevede sunulan hizmetler, maliyet tasarrufu, siber güvenliğin sağlanması, kişisel verilerin korunması gibi özelliklere sahip olacak. e-Devlet hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesinde Bakanlık e-Devlet Strateji ve Eylem Planını hazırlayacak.
Bu çerçevede kullanıcı odaklı e-Devlet Hizmet Sunumu Rehberi, Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi, Kamu İnternet Siteleri Rehberi gibi rehber, kılavuz ve referans dokümanların oluşturulması veya güncellenmesine ilişkin çalışmalar yapacak. e-Devlet hizmetleri kapsamında, ulusal siber  güvenliğin ve kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık sağlamak ve bilişim sistemlerinde gerekli önlemlerin alınması için kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapacak.

-E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN KREDİ KARTI, BANKA KARTI, HAVALE, EFT ÖDEME-

Kamu kurum ve kuruluşları e-Devlet uygulamalarının internet üzerinden sunumunda yetkisiz erişimi engelleyecek önlemler alacak. Kamu kurum ve kuruluşları, e-Devlet Kapısı üzerinden kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, mobil ödeme gibi yöntemlerle de alacaklarının tahsilatını yapabilecekleri alt yapıyı hazırlayacak. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan kamu hizmetlerinin engelli kişiler tarafından da erişilebilir olması için gerekli çalışmalar tamamlanacak.
Bakanlık, izleme bilgi sistemini de kullanarak gerekli risk analizlerini yapacak.

Kamu kurum ve kuruluşları sundukları veya sunacakları e-Devlet hizmetlerinden kullanıcıların istifade edebilmesi amacıyla gerekli olan kimlik doğrulama işlemini, yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 12 ay içerisinde sadece e-Devlet Kapısı üzerinden yapacaklar. Kamu kurum ve kuruluşları kendi sistemleri üzerinden sundukları, geniş kitlelere hitap eden ve olgunluk seviyesi yüksek e-Devlet hizmetlerini, en geç 24 ay içinde e-Devlet Kapısı üzerinden sunacak.

e-Devlet Kapısı İşletmecisi, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan kimlik paylaşımının mobil cihazlarda kullanılabilmesi için gerekli alt yapıyı geliştirerek 18 ay içerisinde kurum ve kuruluşların kullanımına sunacak olan e-Devlet Kapısı İşletmecisi, kullanıcıların SMS, e-posta, Mobil Push, Web mesaj yollarından herhangi biri ile bilgilendirilmelerini sağlamak amacı ile bilgilendirme altyapısını kurarak kurum ve kuruluşların kullanımına açacak.
Vatandaş ve şirketlerin kamu hizmetlerine ilişkin her türlü ödemelerini e-Devlet kapısı aracılığıyla yapabilecekleri sistem 18 ay içinde geliştirilecek.