Cari işlemler açığı, Nisan ayında yıllık bazda, dış ticaret açığındaki daralmanın etkisiyle, 542 milyon azalarak 3.6 milyar dolara geriledi. Bunun sonucunda, oniki aylık cari işlemler açığı 33.2 milyar oldu.

Merkez Bankası verilerine göre, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 563 milyon dolar azalarak 3.5 milyar dolara gerilerken, aynı dönemde hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler 346 milyon dolar artarak 1.1 milyar dolara çıktı.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 199 milyon dolar artarak 888 milyon dolara yükseldi.
Bu dönemde hisse senedi ve tahvil alımlarına dayanan portföy yatırımları da 3 milyar 259 milyon dolarlık net girişle yükseldi. Alt kalemler itibarıyla, yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 307 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 1 milyar 347 milyon dolar net alım yaptı.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net varlık edinimi bir önceki yılın aynı ayına göre 137 milyon dolar artarak 403 milyon dolarna ulaşırken; net yükümlülük oluşumu ise 15 milyon dolar azalarak 765 milyon dolara geriledi.
Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak hükümet ve bankalar, sırasıyla 1.250 milyon dolar ve 209 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 53 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda da, 40 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti.
Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankacılık sektörü sırasıyla 150 milyon dolar ve 424 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 1 milyar 152 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Nisan ayında resmi rezervler de 3 milyar 819 milyon dolar azaldı.