2016 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,88 artarak 6 bin 835 şirket kuruldu, kapanan şirket sayısı ise yüzde 21,55 oranında azalarak bin 915 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2016 yılı Ocak ayı ait Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistiklerini açıkladı. 2016 Ocak ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 11,72 artış oldu, 6 bin 835 şirket kuruldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 11,72 artış olurken, kooperatif sayısında yüzde 39,18 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,08 azalış oldu.

Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 4,70, kooperatif sayısı yüzde 25,24 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 41,10 arttı. Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,55 azalış oldu. 2016 yılı Ocak ayında, 2015 yılı Ocak ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,88 artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 22,37 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,51 azaldı.

2016 yılı Ocak ayında, kapanan şirket sayısı 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 21,55, kapanan kooperatif sayısı yüzde 10,24 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15,09 oranında azaldı.

2016 Ocak ayında sadece Bartın’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2016 yılı Ocak ayında kurulan toplam 6 bin 894 şirket ve kooperatifin yüzde 81,98’i limited şirket, yüzde 17,15’i anonim şirket, yüzde 1,20’si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,22’si İstanbul,  yüzde 11,89’u Ankara, yüzde 5,80’ni İzmir’de kuruldu.

-BARTIN’DA ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ-

Bu ay sadece Bartın’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.  2016 Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 24,74 oranında arttı. 2016 Ocak ayında kurulan 5 bin 652 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 36,18’ini, bin 182 anonim şirket ise yüzde 63,82’sini oluşturdu. Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 24,74 oranında arttı.

2016 Ocak ayında 2 bin 27 şirket ve kooperatif ile bin 792 gerçek kişi ticari işletmesi, ticaret sektöründe kuruldu. 2016 Ocak ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 2.027’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 168’i inşaat, 988’i imalat sektöründe gerçekleşti.

-KURULAN 59 KOOPERATİFİN 23’Ü KONUT YAPI KOOPERATİFİ OLDU-

2016 Ocak ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 792’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 75’i inşaat, 624’ü imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 728’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 441’i inşaat, 296’sı imalat sektöründe oldu.  Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin bin 264’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 429’u inşaat, 269’u imalat sektöründe gerçekleşti.
2016 Ocak ayında kurulan 59 Kooperatifin 23’ü Konut Yapı Kooperatifi oldu.  2016 Ocak ayında kurulan 59 Kooperatifin 23’ü Konut Yapı Kooperatifi, 10’u Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 7’si İşletme Kooperatifi olarak kuruldu.

-466 YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU-

2016 Ocak ayında 466 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.  2016 Ocak ayında kurulan 466 yabancı ortak sermayeli şirket içinde, 227 adet Suriye, 36 adet Alman ve 31 adet Irak ortaklı şirketler ilk üç sırayı aldı.  Kurulan 466 yabancı ortak sermayeli şirketin 57’si anonim, 409’u limited şirket oldu. Bu şirketlerin 178’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 72’si inşaat ve 49’u imalat sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 89,36’sı yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.  Bu ay yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının ortak olduğu yabancı ortak sermayeli 5 şirket kuruldu.