Başkanlık döneminin sonuna yaklaşan ABD Başkanları için ‘Topal Ördek’ (Lame Duck) ifadesi kullanılır. Yani söyledikleri ile yaptıkları fazla ciddiye alınmaz. İkinci dönem başkanlığı sona ermekte olan Obama’nın, yönetiminin belki de sonuncusunu teşkil eden Riyad ziyareti dün başlamıştır.

Obama’nın Riyad’a geç vakitlerde gelmesi, bilinçli bir tercihin sonucudur; zira uluslararası medyanın yakın ilgisi istenmemiştir. ABD Başkanını bu şekilde davranmaya iten başlıca dürtünün, ABD Kongresi’nde tartışılmakta olan bir karar tasarısıyla ilgili olduğu bilinmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla sözkonusu tasarı, Suudi Arabistan’ın 11 Eylül 2001 tarihinde New York’taki ikiz kulelere karşı sivil uçaklarla gerçekleştirilen saldırıdan hukuken sorumlu tutulmasını öngörmektedir. Bu tasarıya dayanak teşkil eden soruşturma raporlarında yer alan iddiaları benimsediğini daha önce belirtmiş olan Obama’nın, Suudi Kralı Salman’la dün gerçekleştirmiş olduğu iki saatlik görüşmede muhatabına bu kez, bahis konusu karar tasarısına yönetim olarak yakın durmadıklarını, ancak tasarının Kongre’deki her iki parti milletvekillerince desteklendiğini, dolayısıyla Salman’dan anlayış beklediklerini söylemiş olduğundan kuşku duyulmamaktadır.
Bu karar tasarısının Kongre’de geçmesi halinde ABD’ne karşı bazı mali tedbirler alınabileceğinin, Salman’ın yardımcıları tarafından ABD heyetine iletilmiş olduğuna dair iddiaların ortaya çıkması sürpriz olmamıştır. Suudi Arabistan’ın ABD’ndeki mali varlığının, nakit, hisse senedi ve taşınmazlar olmak üzere yaklaşık 750 milyar dolar olduğu bazı çevrelerde dile getirilmektedir.
Obama’nın Salman’a ayrıca, İran’la ilişkilerini düzeltmesini önermiş bulunduğu da sızmıştır. Bilindiği üzere İran ile Suudi Arabistan’ın arası hâlihazırda kötü durumdadır ve Suudi Arabistan ile Körfez ülkeleri, İran’ın Ortadoğu’daki nüfuzunu geliştirmeye yönelik çabalarından ciddi bir rahatsızlık ve kaygı duymaktadırlar. Suudi Arabistan’daki insan hakları konusunun da gündeme geldiği, Obama’nın Salman’a bu konuda adım atması için tavsiyede bulunduğu, iki liderin ilaveten, Yemen, Libya ve IŞİD’la mücadele konularında fikir alış-verişi yapmış oldukları uluslararası medyaya yansımıştır.
Suudi Arabistan’ın ABD’ne yönelik temkini boşuna değildir; çünkü ABD’nin İran’la nükleer konularda anlaşmaya varmış olmasını, 2013 yılında Esat Rejimine karşı bombalamaya karşı koymuş bulunmasını ve Krallık ile Körfez ülkelerini, savunmalarında artan bir şekilde kendi kaynaklarına yönelmeye telkin etmesini, taraflar arasındaki geleneksel politikadan uzaklaşma olarak algılamaktadır.
Bugün, yine Riyad’da Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde Körfez ülkeleriyle yapılacak bir toplantıya katılacak olan Obama’nın daha sonra sırasıyla İngiltere ve Almanya’yı ziyaret edeceği Beyaz Saray’dan bildirilmiştir.