7 Haziran seçimlerinde gündemin ilk maddelerinde yer alan emekliler umduklarını bulamayarak hayalleri bir başka bahara kaldı. Buna karşın seçimlerde seçilemeyen ve emekli olamayan milletvekiline prim müjdesi geldi. Emeklilik hakkını elde edemeyen milletvekillerinin primi TBMM Bütçesinden karşılanacak. Milletvekili adayı olmayan veya aday olup da tekrar seçilemeyen milletvekillerinin mevcut diplomatik pasaportları hususi pasaporta dönüşecek.
24. Yasama Döneminin 7 Haziran 2015 tarihinde sona ermesi nedeniyle 25. Dönemde aday olmayan, aday olup tekrar seçilemeyen milletvekillerinin özlük hakları da değişti.
-EMEKLİ AYLIĞI ALMAKTA İKEN
YENİDEN SEÇİLEN MİLLETVEKİLLERİ-
Emekli aylığı almakta iken yeniden seçilen milletvekillerinden, almış oldukları ödenek ve yolluk geliri dışında, vergi mükellefi olarak iş yapanlar ile yapacakların emekli aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilmesi için bağlı bulundukları İl Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri gerekecek.
-EMEKLİLİK HAKKINI ELDE EDEMEYEN MİLLETVEKİLLERİ-
Emeklilik hakkını elde edemeyen milletvekilleri, bu görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde SGK’ya müracaat etmeleri halinde erkekte 25, kadında 20 yıllık hizmet süresi içerisinde 4 yıl boyunca Başbakanlık Müsteşarına endeksli primin; Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi çalışması olmayanların tamamı, vergi mükellefi olarak iş yapanlar ile bir işverene tabi olarak çalışanların ödedikleri primler ile Başbakanlık Müsteşarına ödenen prim arasındaki farkı TBMM Bütçesinden karşılanacak.
-TEDAVİ YARDIMI MEVCUT HALİYLE
AYNEN DEVAM EDECEK-
Aday olmayan veya aday olup da tekrar seçilemeyen milletvekillerinin tedavi yardımı mevcut haliyle aynen devam edecek.
-MEVCUT DİPLOMATİK PASAPORTLAR HUSUSİ PASAPORTA DÖNÜŞECEK-
Mevcut diplomatik pasaportlar hususi pasaporta dönüşecek, bu pasaportlar Milletvekili Hizmetleri Başkanlığına teslim edilecek.
-VEKİL ARAÇ KARTLARI-
“Milletvekilinin Kullandığı Araç” şerhi konulan araçlardaki bu şerh 7 Haziran 2015 tarihi itibarıyla kaldırılacak.
-AVANS BORÇ HATIRLATMASI-
Yurt içi veya yurt dışı görevlendirilmelerinden dolayı avans borcu bulunanların, görev bitim tarihi itibarıyla, avanslarını bir ay içerisinde kapatmaları yasal zorunluluk olacak. Aksi halde Strateji Geliştirme Başkanlığınca kişi borcu olarak tahsil edilecek.
-HABERLEŞME GİDERİ-
TBMM Haberleşme Yönetmeliği gereğince, TBMM Bütçesinden ödenen haberleşme giderlerinden Haziran 2015 dönemi itibarıyla limit aşımı olması halinde aşan miktar Strateji Geliştirme Başkanlığınca kişi borcu olarak tahsil edilecek.

Comments are closed.