2013 yılı verilerine göre ABD genelinde bulunan yaklaşık 16 bin huzurevinde 3.3 milyon kişi yaşıyor. 65 yaş ve üzeri her yedi Amerikalıdan biri huzurevinde yaşıyor. Fakat Amerikalıların büyük çoğunluğu huzurevi masrafları için birikim yapmıyor.

oneyRates.com tarafından yapılan bir araştırma, Amerikalıların büyük çoğunluğunun huzurevi maliyetini küçümsediğini ve bunun için para biriktirmeyi ihmal ettiğini gösteriyor. Amerikalıların yaklaşık yüzde 57’si bir yıllık huzurevi maliyetinin 75 bin dolardan daha az olacağına inanıyor. MetLife tarafından yapılan bir çalışmaya göre ABD’de huzurevinin ortalama yıllık maliyeti 81 bin 30 dolar. Özel bir odada yaşamak isterseniz bu maliyet 90 bin 520 dolara kadar çıkıyor.

-NEW YORK’TA PARASIZ HUZUR YOK-

ABD’de huzurevi fiyatları eyaletten eyalete büyük farklılıklar gösteriyor. Örneğin, ülke genelinde ortalama yıllık maliyet 81 bin 30 dolar iken New York’ta huzurevinde yaşamanın ortalama yıllık maliyeti 141 bin 620 dolar. Gerekli olan bu paralardan daha az birikim yapan Amerikalıların üçte ikisinin bir yıl huzurevinde kalabilmek için ayırdığı yeteri kadar parası yok. Ankete katılanların yüzde 40’ı, yaşlandıklarında ihtiyaç duyacakları bakım için hiç para ayırmadıklarını söylerken, yüzde 67’si 75 bin dolardan daha az birikimleri olduğunu belirtiyor.

Katılımcıların yüzde 20’si ise uzun dönemli bakım sigortalarının yaşlılık dönemlerindeki giderleri karşılayacağını düşünüyor. Uzmanlar ise sigortanın, yaşlılıkta bekleyen tehlikeler için iyi bir çözüm yolu olabileceğini belirterek, “Fakat sözleşmenizin detaylarını dikkatli bir şekilde incelediğinizden emin olun” diyor.

-ERKEKLER BİRİKTİRİYOR-

Kadınların yüzde 56’sı erkeklerin ise yüzde 58’si, yıllık huzurevi maliyetinin 75 bin doların altında olduğuna inanıyor. Fakat erkekler, yaşlılık dönemi için kadınlardan daha çok para biriktiriyor. Huzurevi masrafları için hiç birikim yapmadığı söyleyen kadınların oranı yüzde 50 iken erkeklerin yüzde 30’unun huzurevi için hiç parası yok. Amerikalılar 55 yaşına geldiği zaman yıllık maliyetin 75 bin doların üzerinde olabileceğinin farkına varıyor. Ne yazık ki ankete katılan gençler, huzurevi maliyetinin 75 bin dolardan az tutacağına inanıyor.

-TÜRKLER HUZUREVİNE ALIŞIYOR-

Türkiye’de çok da kabul görmeyen ve olumsuz bir durummuş gibi algılanan huzurevleri, hızla değişen ve farklı gereksinimler ortaya çıkartan modern yaşamla birlikte yaygınlaşmaya devam ediyor. Devlete ait huzur evlerinde tek kişilik odalarda kalmanın ortalama aylık fiyatı 397 TL ile 546 TL arasında değişiyor. Özel huzurevlerinin fiyatları ise çok çeşitlilik gösteriyor. Fiyatlar ortalama aylık 900 TL – 3 bin TL arasında değişiyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Yaşlıların Huzurevine Yerleşme Nedenleri ve Huzurevindeki Yaşam Algıları Araştırması”na göre, Şubat 2013 itibariyle resmi ve özel kuruluşlarda bakılan yaşlı sayısı, 19 bin 893. Bu rakam, yaşlı nüfusun yaklaşık binde 3.6’sını oluşturuyor. Türkiye’de 2000 yılında 150 huzurevinde bakılan yaşlı sayısı 13 bin 454 iken bu sayı 13 yıl içinde iki kat arttı.

TÜİK verilerine göre yaşlı nüfusun (65 yaş ve üzeri) toplam nüfusa oranı yüzde 7,5. 2023 yılına gelindiğinde ise nüfusun 84 milyon kişi civarında olacağı ve 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus oranının yüzde 10,2 seviyesine yükseleceği ön görülüyor.