13 ve 14 Haziran tarihlerinde yapılan LYS sınavlarıyla ilgili olarak Nesibe Aydın Eğitim Kurumları yönetici ve öğretmenleri ile sınav soruları ve içeriği konusunda bir söyleyişide bulunduk.

Sınavda sorulan soruları Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’ndaki ilgili Zümre Başkanları bizim için değerlendirdiler.

1. TARİH SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

• 2015 LYS-4 Tarih soruları önceki yıllarda ve Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nda uygulanan sınavlarla paralellik göstermiştir.
• Sorular genelde bilgiye dayalı hazırlanmıştır.
• İlk Çağ Uygarlıklarından gelen soru sayısı önceki yıllara göre artış göstermiştir.
• Müfredatın genelinden soru sorulmuş, müfredat dışı soru sorulmamıştır.
• Düzenli çalışan bir öğrencinin çok zorlanmayacağı türde sorulardan oluşmuştur.

2. COĞRAFYA – 2 SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

LYS-4 oturumunda Coğrafya bölümündeki sorular, geçmiş yıllardaki sorulara oranla daha kısa metinli, net bilgi isteyen, anlaşılır bir dille hazırlanmış sorular olup müfredatın dışına çıkılmamıştır.

Bundan dolayı Nesibe Aydın Eğitim Kurumları öğrencileri Coğrafya bölümündeki soruları kısa bir süre içinde ve doğru bir şekilde zorlanmadan cevaplamışlardır.

3. FELSEFE ve DİN KÜLTÜRÜ GRUBU SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ
FELSEFE GRUBU

Konu dağılımı bakımından önceki yıllarla uyumlu bir sınav olduğu gözlenmiştir.
Genel olarak önceki yıllarda olduğu gibi, psikoloji ve sosyoloji bölümleri kolay bulunmuş, mantık bölümünde zorlanılmıştır.
Psikoloji ve sosyoloji testleri, bilgiyi yorumsama becerisini ölçen nitelikte olup birkaç sorunun doğrudan bilgi içerdiği görülmüştür.
Mantık testinde, sembolik mantık sorularında öğrenciler nispeten zorlanmıştır. Önermeler mantığında, çözümleyici çizelge, sembolizasyon ve eşdeğerlik soruları çıkmıştır.
Sınavda çıkan soruların Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında kullanılan ders içeriği ve ders kaynaklarıyla paralellik gösterdiği gözlenmiştir.

4. DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ GRUBU

Genel olarak yorum gücü gerektiren sorular sorulmuştur.

Öğrencilere yabancı ve zor gelen bazı sorular olduğu gözlenmiştir. Örneğin, İmam Maturidi ile ilgili bir paragraf sorusu öğrencileri zorlamıştır.

Doğrudan bilgi sorusu olarak Cahiliye Devri’nin özelliklerini veren öncüllü bir soru çıktığı görülmüştür.

Çıkan soruların Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında kullanılan ders içeriği ve ders kaynaklarıyla paralellik gösterdiği gözlenmiştir.

2015 YILI, LYS-1 (Matematik – Geometri Sınavı) YORUMLARIMIZ

(14 Haziran 2015 Pazar Günü Yapılan 2. Oturum)
2015 yılı LYS-1 oturumuna ilişkin ilk değerlendirmeler, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Matematik Zümresi tarafından aşağıdaki gibi yapılmıştır.

MATEMATİK – GEOMETRİ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Uzmanları, “Üniversiteye giriş sınavlarında artık pratik çözüm, kısa yol gibi, öğrenciye sadece test çözdürerek başarıya ulaşma devri bitti.

Öğretmenler, konuları kavramlar arasındaki ilişkileri vurgulayarak anlatmalı, öğrenciler ise konuları çok iyi kavramalı ve düşünerek öğrenmenin bilincinde olmalıdırlar. Aksi durumda öğrencilerin sadece soru tipi ezberleyerek başarılı olma şansı çok azdır.” değerlendirmesini yaptılar.

Tespitlere göre, 14 Haziran 2015 Pazar günü yapılan, LYS-1 (Matematik – Geometri) sınavında müfredat dışı soru sorulmamıştır. Bu sınavın geçmiş yıllara göre matematik kısmının aynı zorlukta, geometri kısmının sentetik sorularının standart, analitik-vektörel sorularının ise zor ve belirleyici olduğu gözlenmiştir.

2015 Geometri soruları, Matematik sorularına göre öğrencilere daha zor gelmiş bu nedenle daha belirleyici olmuş ve son yılların en zor LYS – Geometri sınavı olduğu tespit edilmiştir.
Matematik soruları tanım ve kavram bilgisi eksik olan öğrenciler için zaman sıkıntısına sebep olmuştur.

Matematik Sınavında; işlem, olasılık, toplam-çarpım, türev ve integral konularından olmak üzere, toplam 5 tane, Geometri Sınavında ise analitik geometri ve vektör konularından olmak üzere 8 tane belirleyici soru olduğu diğer soruların ise öğrencilere tanıdık gelen sorulardan oluştuğu tespit edilmiştir.

ÖSYM geçen senelerde olduğu gibi kavramları test eden, iki bilgiyi aynı anda kullandıran yani yorum gücü gerektiren sorular sormuştur.

Türkiye genelinde bu çerçevede değerlendirildiğinde, Matematik ve Geometri toplam net ortalamalarının düşmesi beklenmektedir.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları öğrencileri, deneme sınavlarımıza göre biraz daha kolay sorularla karşılaştıklarını ve yadırgamadıklarını belirttiler.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları genelinde; üst puan dilimlerindeki öğrencilerin çoğunluğu soruların %90’nını, orta düzey öğrenciler soruların %70’ini, alt düzey öğrencilerimiz ise soruların %50’sini yapmışlardır.