İlginç bir ülkedir benim memleketim… Milli Eğitim Bakanlığı’nın önümüzdeki yıldan itibaren her 18-26 Aralık tarihini “Arapça dil eğitimi” konusunda kutlama haftası olarak kabul etti.

17-25 Aralık tarihini muhalefet farklı değerlendirmesini, yolsuzluk ve ayakkabı kutularını Cemaati bir yana, bırakırsak Milli Eğitim Bakanlığının Arapça eğitimi teşvik açılımını on üç yıllık mevcut iktidar açısından kabul etmek mümkündür.
Bakanlık aldığı bu kararda bir de öğrencilerin sözde sosyalleştirilmesini savunmuyor mu? Helal olsun..!
Arapçanın geçerli olduğu hangi ülkelerde kadınlarla erkeklerin birebir özgürlükleri söz konusudur?
İşin daha vahimini de söyleyeyim sizlere; bu iktidara oy verenlerin çoğu kadındır. Bu vatandaşlarımızın bir kısmı, mahalle baskısı, kocası, babası veya ağabeysi dolayısıyla başını kapatmış kadınlardır.
Ve ne yazık ki bu bazı kadınlarımız; gerek erkek, gerek kız çocuklarını yetiştirmek konusunda aksine direnç göstermek yerine, mevcut baskıya biat etmeye zorlanmışlardır.
Bu lisan ve öğretilerle hangi gençlerimiz sosyalleştirilmeye çalışılmaktadır? Dahası, 12. Yüzyıldan sonra, Arapçanın temel lisan olduğu ülkelerden, insanlığa miras hangi kavramlar çıkabilmiştir?
Teknoloji ile ilgili kavramların hepsini İngilizce olarak kullanmıyor muyuz? Unutmayın ki, bu tarz kavramların uluslararasındaki yerini, o kavramı üreten ülkeler belirler!
Her şeyi bir kenara bırakın, sermayenin doğduğu ve battığı o neşeli ülkelerde hangi lisan konuşuluyor?
Farkında mısınız? Artık Çin’den Rusya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada hep İngilizce konuşuluyor.
Orta çağlarda, tüm dünyada egemen dil Fransızca olduğu için tüm devletlerde karşılıklı anlaşılmak için ‘lingua franca’ (ortak lisan) terimi egemen olmuştur.
Benzer şekilde artık günümüz dünyasında, sermayenin ortak dili de artık İngilizce olduğuna göre, günümüzde tüm insanların ve devletlerin ortaklaşa anlaşılacağı dil de İngilizcedir.Yedi milyar nüfuslu bir dünyada en geçerli lisanın, başta Çin ve Rusya olmak üzere, Arap dünyasında da artarak geliştiği izlenen İngilizce olduğu gerçeği karşısında AK Parti iktidarının bu Arapça aşkıyla, ülkemizi geleceğe değil, geçmişe götürmek azminden şüphe duymayan var mı?
Dil, yerli de olsa, yabancı da olsa, insanların birbiriyle iletişim sağlamalarının bir aracıdır.
Yani mesele, ‘Van Minit’le kısıtlı bir bilgi dağarcığı meselesi değildir.