AKP’ye karşıtlıkta seçim süreci boyunca aynı telden çalan üç siyasal parti, TBMM Başkanlık seçimlerinde kendi kalelerine gol atarak, ilk adımda ne kadar ilkesiz ve öngörüsüz olduğunu kanıtladı. Muhalefetin kendi kalesine gol atmasının baş sorumlusu ise, ileri sürdüğü savlara kendisinin de inanmadığı MHP, daha doğrusu Bahçeli oldu. Siyasal partilerimizin çok demokratik bir yapıya sahip olmaları (!) yaşamsal kararların alınmasını “tek adama” terk ettiğinden, bu tek adamın şu ya da bu olması önem taşımıyor. Seçmen, muktediri alaşağı ederek, görevini yerine getirirken, parti ağalarını ve partilerin ırgat/marabalarını hesaba katamamanın pişmanlığını yaşamakta.
Önceki yazımda ideoloji, siyasi çizgi ve program farklılıkları olan partiler arasındaki ortak hükümetlerin, benzer partiler arasında oluşturulan ortak hükümetten göreceli başarılı ve özellikle ülke içi barışa katkıda bulunduğunu, benzer partiler arasındaki ortak hükümetlerin ise, çatışmacılığı azıttığını söyleyerek, bunu, tarihsel örnekler ile açıklamayı bu haftaya bırakmıştır.
Ortak hükümet, birden çok siyasi parti ya da gruba bağlı üyelerden oluşan karma hükmet olarak tanımlanabilir. Türkiye yirmi birinci yüzyıla DSP-ANAP ve MHP ortak hükümeti ile girmişti. Ancak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından bozulan bu ortak hükümet sonrası yapılan genel seçimlerde, bir önceki seçimde parlamento dışı kalan(CHP) ile yeni kurulan partinin(AKP) milletvekili sandalyelerinin tümüne sahip olurken, parlamentodaki tüm siyasal partiler, dışarıda kalmışlardı. 2012 Kasım’ından başlayan “tek parti hükümeti” aralıksız 7 Kasım 2015 genel seçimlerine kadar sürmüş ve on üç yıl sonra, yeniden ortak hükümet arayışları zorunluluk olarak karşımıza çıkmıştır. On üç yıldır iktidar/güç zehirlemesine tutulmuş AKP kadar, bu zehiri içen muhalefet partileri de, yeni durumun şaşkınlığını yaşamaktalar.
Tek parti iktidarları, eğer çeşitli kanatlardan ve gruplardan, tarikat ve cemaatlerin birlikteliğinden uzak, homojen bir bütünlük sergilemelerinde, istikrar için aranan bir oluşumdur. Ve AKP, uzun bir zaman, parti içi koalisyonun varlığına karşı, oluşturulan ortak düşmana karşı bütünlüğünü korumuş, ortak düşmanın elimine edilmesinden sonra ise, kendi arasında kapışmaya girişerek, param parça olmuştur. 7 Haziran seçimleri, parti içi ittifakların çözülmesinin ve özellikle de HDP’nin kendi seçmenini konsolide edebilme becerisinin sonuçlarını bize göstermiştir.
Cumhuriyet döneminde kurulan hükümetlerin sayısı 62’dir. Bunun yanı sıra Türkiye siyasi tarihinde 25 Nisan 1920-27 Ekim 1923 döneminde “ Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti” adı ile beş hükümet i de anımsamakta yarar bulunmaktadır. 29 Ekim 1923’de ilan edilen Cumhuriyet’ten sonra kurulan ilk hükümet İsmet Paşa(İnönü)’ nın başkanlığında kurulmuştur. Cumhuriyet döneminin ilk ortak hükümeti de, İsmet İnönü Başkanlığında CHP-AP arasında olmuştur. Dönem içinde 14 ortak/koalisyon hükümeti kurulmuştur. Bu on dört ortak hükümetin beşi CHP’nin, ikisi AP’nin, üçü DYP’nin, ikisi Anavatan Partisi, biri Refah Partisi ve biri de DSP’nin önderliğinde oluşturulmuştur. Kurulan 62 hükümetin otuz altısı “tek parti hükümeti”, dördü “azınlık hükümeti”, üçü “geçici hükümet”, üçü “sivil olmayan hükümet”, ikisi “partiler üstü hükümet” olarak tanımlanmaktadır.