Son günlerde artış gösteren boşanmaların sebepleri konusunda görüşlerine başvurduğumuz uzman sosyal pedagog, psikolog ve aile danışmanı Hanım Demirbaş ” Mutlu evlilikler, derin bir arkadaşlığın temeline dayanmaktadır.Çiftler, birbirlerine karşı duyarlı davranmamakta, açık ve dürüst konuşmamaktadırlar. Dolayısıyla sağlıklı ve mutlu evliliklerin temeli olan güven sarsılmaktadır” dedi.

S.Ö. Mutlu evliliği nasıl tarif edersiniz.?
H.D. Mutlu veya mutsuz bir evlilik, evlenmeden önce evlenme nedeniyle de alakalı olmaktadır. Avantajlarını, dezavantajları düşünmek, aileyi veya partneri kırmamak adına yapılan evliliklerde kişilerin mutsuzluğu programlanmıştır. Karşı taraftan yerine getirilmesi güç beklentilere girmektedir. Her iki tarafta mutlu, kendi iç dünyasında memnun ise ancak ‘bir yastıkta kocamak’ mümkündür. Mutlu evliğin temeli güvendir.
S.Ö. Evliliğin devamı mutlulukla doğru orantılı olduğuna göre, mutsuz evlilikler biter mi diyorsunuz..?
H.D. Evliliğin devam etmesi Çiftlerin, birbirlerine karşı duyarlı davranmamaları, açık ve dürüst konuşmamalarıyla çok ilgilidir. Evliliklerin bitmesindeki en üzücü nedenlerden biri: çiftlerin, geç kalmadan birbirlerinin değerini anlamamalarıdır. Yüzükler takıldıktan sonra iyi bir evliliği, gayet tabi olarak kabul etmektedirler. Oysa, Evlilik, hak ettiği saygıyı korumaktır. Dolayısıyla sağlıklı ve mutlu evliliklerin temeli olan güven sarsılmaktadır. Çok fazla sorumluluk istediğini savunanlar ise, sevgilerini canlı tutmayı ve tutarken de bundan keyif almayı bilmemektedirler.
S.Ö. Boşanmalara toplum nasıl bakıyor sizce ?
H.D. Boşanma, toplum içinde dışlanma nedeni olmadığı gibi günlük hayatın bir parçası olarak görülmektedir. Eskilere göre şimdi çiftler, ilk kavgalarda, iniş ve çıkışlarda evliliği bitirme yönünde ısrarcı bir tutum sergilemektedirler. Günümüzde boşanma oranın hızla artış göstermesinin nedeni ise boşanmanın toplum tarafından eski zamanlara göre daha kolay tolere edilir hale gelmiş olmasıdır.
S.Ö. Mutlu evliliğin, yani evliliği sürdürmenin reçetesi nedir?
H.D. Günlük hayatta Çiftler birbirlerine zaman ayırmalıdırlar. Her gün birlikte gülmeliler. Sorunları açıkça, sakince ve güven verici bir şekilde birbirleriyle konuşmalıdırlar. Davranışları güvenle uyumlu olmalı. Konuşmak ve ara sırada tartışmak Evliliklerde genelde günlük hayatın akışından konuşulmaktadır. Oysa günde 20 dakika spora harcanan zaman dilimi evliliğe harcansa, üç kat daha sağlıklı olurlar. Mutsuz evlilikler hastalandırmakta, mutlular evlilikler ise bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Mutlu veya mutsuz bir evlilik, evlenmeden önce evlenme nedeniyle de olmalıdır. Her iki tarafta mutlu, kendi iç dünyasında memnun ise ancak ‘bir yastıkta kocamak’ mümkündür. Evliliği devam ettirme konusunda gerçekten kalben emin ve istekli olmalılar. Mutlu Evlilik İçin Öneriler Mutlu evlilikler, derin bir arkadaşlığın temeline dayanmaktadır. Tatillerden ziyade çiftlerin her gün iletişim halinde olmaları önemlidir. Birbirlerinin tercihlerini, zevklerini, hoşlanmadıkları şeyleri, korkularını, zorlandığı konular, umutları, yaşama amaçları hakkında bilgi sahibi oldukları takdirde, birbirlerini tanımaları mümkündür. İnsan, tanımadığı birini sever mi?
S.Ö.Evliliği korumak için yapılması gerekenleri sıralamak gerekirse, neler söylersiniz?
H.D. Dış etkenleri evlilikten uzak tutmalı. Birbirini özlemek, deşarj olmak ve enerji toplamak için çiftlerin, özel kendilerine ait ve kendilerine ayıracağı zamanı ve alanı olmalı. ‘Biz’ anlayışının yanında ‘sen’ ve ‘ben’ i korumalılar. Çiftler her ne kadar karakter özellikler açısından birbirine benzeseler de, farklı fikirleri olabileceğini unutmamalıdırlar. Gerçekçi olunmalı, gerçekçi taleplerde bulunmalı. Romantize etmekten kaçınılmalılar. Eşler, birbirini değiştirmeye çalışırken, bunun mümkün olmadığını unutmaktadırlar. Psikolojik destek almaları gerekmektedir. Sağlıklı çiftler, olumsuzlukları unutmaya eğilimlidirler. Ağırlıklı olarak olumlu yönleri hatırlamaktadırlar. Aldatma, normalde ölmeye yüz tutmuş evliliğin semptomudur.Haklı çıkmak, gerçekte karşı tarafı suçlama yöntemidir ve sorunun büyümesine yol açmaktadır.İlgi ve alaka, uzun süreli evliliklerin en önemli içeriklerindendir.
Ara sıra şikayetler olsa da, eşler birbirlerini önemli ve saygı değer hissetdirmelidirler. Olumlu duyguların yayılması için, eşler birbirlerinin güçlü yönlerini ve bunları en son hangi durumda gösterdiklerini birbirlerine anlatabilirler. Yabancıya, veya aşık olduğu zamanlarda ki gösterilen nezakette ve kibarlıkta olmalılar. Birbirlerini sevdiklerini gerek sözle gerek beden diliyle veya küçük hediyelerle, sürprizlerle sıkça ifade edilmeli. Dış etkenleri evlilikten uzak tutulmalı. Birbirini özlemek, deşarj olmak ve enerji toplamak için çiftlerin, özel kendilerine ait ve kendilerine ayıracağı zamanı ve alanı olmalıdır.