Fransa’nın başkenti Paris’te siyasi mizah dergisi Charlie Hebdo’ya yapılan ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör eyleminin şu muhtemel sonuçları olacaktır.
Bir) Terör eylemini kendilerini Müslüman olarak tanımlayan kişilerin gerçekleştirmesi, başta Avrupa ve ABD olmak üzere tüm dünyada Müslümanların hayatını zorlaştıracak, onları bir şüphe bulutunun içinde adeta gözaltında yaşamaya mahkum edecektir.
İki) “Terör benim ülkemde değilse benim sorunum değildir” anlayışında olan Batı dünyası, terörün uluslararası boyutunu herhalde idrak edecek, nerede olursa olsun ve hangi dinden ve ırktan kişiler tarafından yapılırsa yapılsın her türlü terör eylemine karşı çıkma gereği duymaya başlayacaktır.
Üç) Dünyanın her yerinde polisiye önlemler artırılacak, kişi hak ve özgürlüklerinde çeşitli kısıtlamalara gidilecektir. Bu durum otoriter rejimlerin halkları üzerindeki baskıları daha da yoğunlaştırmasına yol açacaktır.
Dört) Günlük polemikler içinde boğulmayan kalibresi yüksek devlet adamları terörün gerçek nedenleri üzerine eğilme ihtiyacı duyacak, bazı ülkeler ile bir dine mensup kişiler arasında neden sık sık terörist çıktığını araştırmak isteyeceklerdir.
Beş) İlk gelen haberler Paris’teki terör eylemini gerçekleştirenlerin Fransa’da doğup büyüdüklerini göstermektedir. Bu durum, Fransa’da toplumsal yapı, gelir dağılımı, işsizlik, göç, azınlık hakları ve eğitim sistemi gibi konuların masaya yatırılıp sorgulanmasını beraberinde getirecektir.
Altı) Ortadoğu’daki savaşlar milyonlarca insanı evsiz ve hatta yurtsuz bırakmış, açlık ve sefaletin kucağına itmiştir. Terörist yetişmesi için verimli bir toprak işlevi gören bu tablonun değişmesi için dünya devletleri muhtemelen yeni bir anlayışa yönelmek zorunda kalacak, kendilerini Ortadoğu’da adil ve kalıcı bir barışın tesisi için çalışmak zorunda hissedeceklerdir.
++
Sonuç olarak, dünya, Paris’teki terör saldırısının öncesine göre daha güvensiz bir yerdir ama daha umutsuz bir yer değildir.
Ne yazık ki bazen akılların başa gelmesi büyük acıların, dramların, trajedilerin yaşanmasıyla oluyor.

FACEBOOK YORUMLARI