Bodrum kıyılarına vuran 3 yaşındaki Suriyeli çocuğun cansız bedeni insanlığın buzlaşmış vicdanını biraz olsun eritti, mülteci sorununa dikkatlerin yeniden ve yoğun biçimde çevrilmesine neden oldu.
Oysa bu fotoğrafı görünceye kadar beklemeye gerek yoktu; 2014’de 3 bin 419 mülteci Avrupa’ya iltica etmek için açıldıkları denizlerde boğularak ölmüştü; bu yılın ilk yarısında da binlerce mülteci denizlerde ya boğulmuş ya da kaybolmuştu.
Yani, ne yazık ki o cansız çocuk bedeni Bodrum kıyılarına bağıra bağıra vurdu.
**
Peki, bu büyük sorun nasıl çözülebilir, Türkiye ne yapabilir?
Maddeler halinde sıralayalım:

1) Ege ve Akdeniz’de insan kaçakçılığı yaygınlaşmıştır. Bugünkü mevzuatta insan kaçakçılarına 3 ile 8 yıl arasında ceza verilmektedir. Bunun caydırıcı olmadığı son birkaç yılda yaşanan olaylarla açıkça ortaya çıkmıştır.
2) Daha önceki bir yazımızda da belirttiğimiz gibi Türkiye, kıyılarını kullanarak Avrupa ülkelerine gitmek isteyenlere engel olmamalı, hatta onların güvenli araçlarla karşı kıyılara geçmesi için elinden gelen çabayı göstermelidir.
3) Göçmen sorunlarını çözmede çeşitli bakanlıkların elindeki yetkiler tek bir teşkilatta toplanmalıdır.
4) Ülkemizde kalmak isteyen Suriyeliler kendi kaderleriyle başbaşa bırakılmamalı, bir yandan yeni ve daha büyük göçmen kampları kurulurken, diğer yandan Türkiye-Suriye sınırında göçmenlerin yerleştirileceği güvenli bölgeler oluşturulması için Birleşmiş Milletler’le işbirliği yapılmalıdır.
5) Suriyelilerin insanca yaşam koşullarına kavuşturulmasının, barınma, beslenme, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasının bütçeye daha fazla yük olmamasını sağlamak amacıyla devlet gözetiminde yardım kampanyası açılmalıdır.
6) Göçmenler mesleklerine ve becerilerine göre iş sahibi yapılmaya çalışılmalı, sosyal güvenlik kapsamına alınmalıdır.
7) Başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da suların kolay kolay durulmayacağı topluma anlatılmalı, canlarını kurtarmak için ülkemize kaçan insanların kardeşlerimiz olduğu, onların kesinlikle ötekileştirilmemesi gerektiği sık sık vurgulanmalıdır.
8) Siyasi partiler göçmen sorununa ciddi biçimde eğilmeli, bu konuda araştırmalar yapmalı, çözüm önerileri geliştirmeli, bunları seçim kampanyasında net biçimde ortaya koymalıdır.