Almanya Başbakanı Merkel’in ülkemize nasıl bir teklifle geleceği netleşti. Merkel, özetle, “2 milyon Suriyeliyi burada barındırmaya devam edin, Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya geçişlerine engel olun, buna karşılık size biraz para ve bazı vize kolaylıkları sağlayalım” diyecek.
Bu sözlerin anlamı açıktır: Türkiye dev bir mülteci kampına dönüşsün. Gelen göçlerle Avrupa’nın keyfi ve rahatı bozulmasın…
++
Türk diplomasisi büyük bir sınavla karşı karşıyadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu, Merkel’in teklifine şu yanıtı vermelidir:
-Hayatlarını kurtarmak için ülkelerindeki savaştan kaçanlara kapılarımızı açtık. Bu insani bir görevdi. Ama söz konusu mültecilerin Avrupa’ya gelmesini istemiyorsanız onların Türkiye’de belli bir standartta yaşamalarını sağlamakla yükümlüsünüz.
-Birinci talebimiz, 2 milyon mültecinin yerleşeceği 400 bin konutun bulunduğu bir kent kurmanızdır.
-İkinci talebimiz, yüzbinlerce Suriyelinin iş sahibi olabilmesi için gerekli yatırımların yapılması ya da bunun için Türkiye’ye kaynak sağlanmasıdır.
-Üçüncü talebimiz, mültecilerin eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, uyum gibi sorunlarının karşılanması amacıyla gereken kaynak aktarımının yapılmasıdır.
-Dördüncü talebimiz, 2016 yılı içinde Avrupa Birliği’ne kesin kabulümüz konusunda birliğin en yetkili organlarınca karar alınmasıdır.
-Beşinci talebimiz, Avrupa ülkelerinin PKK’ya destek olmaktan vazgeçmesi, her birinin PKK’yı terör örgütü olarak kabul ettiğini net bir biçimde açıklaması, ülkelerinde bulunan Türkiye’nin aradığı militanları vakit geçirmeden teslim etmesidir.
++
Peki, Merkel, bu taleplerin kabul edilemez olduğunu söylerse ne olacaktır?
Böyle bir durumda verilecek yanıtı da yazayım:
“Siz bilirsiniz… Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme, Birleşmiş Milletler Sığınanların Statüsüne İlişkin Sözleşme ve Birleşmiş Milletler Olağanüstü ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadınların ve Çocukların Korunmasına Dair Bildiri, tüm ülkelere, savaştan ve dikta rejimlerinin zulümlerinden kaçan mültecilerin korunmasını ve yeni bir yaşama kavuşmaları için elden gelen her şeyin yapılmasını emrediyor.
Dolayısıyla biz burada kalmak isteyen Suriyelileri misafir etmeye devam ederiz ama Avrupa’ya kaçmak isteyenleri de uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu için engelleyemeyiz.”