Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), hakkında fezlekeler (yargılanmaları isteği) bulunan milletvekilleri için dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar çıktı.

550 milletvekilinden 376’sının evet oyu kullanması ile birlikte başta HDP , MHP ve CHP milletvekilleri olmak üzere 158 milletvekilinin yargılanmasının yolu açılmış oldu. İşin matrak tarafı, bu kararla, dokunulmazlıklarının kaldırılacağı milletvekillerinin doğrudan yargılanmalarının önü her ne kadar açılmış ise, yargılanmalarının sonuna değin milletvekili olarak kalacakları da hukuken bir gerçektir.
Buna rağmen, TBMM’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP’nin girişimiyle bunun askıya alınması da mümkündür! Bir başka yazımızda sizlere aktarmaya çalışmış olduğum gibi, aslında olan-bitenin hepsi Anayasa’nın 83.cü maddesinin son fıkrasına aykırıdır!
Dolayısıyla Anayasa’nın bu maddesinin kaldırılması, kurucu meclis olmadan mümkün değil desek de olan-biten ortadadır. Ancak yine Anayasa’nın 84. Maddesi, yargı kararlarının, milletvekillik dönemi sonunda uygulanacağını belirttiği için, milletvekilleri hakkında verilen yargı kararlarının sadece bu dönem sonucunda uygulanması söz konusudur.
Ülkemizde yargı sürecinin, üstelik de Yargıtay safhası dahil olmak üzere dört yıla yakın süre aldığını herhalde bilmeyen yoktur! Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle, yargı yolu açık olmakla birlikte, hali hazırda Meclis’te temsil edilen milletvekillerinin yine Meclis kararıyla milletvekillerinin düşürülmesi mevcut yasalarımız açısından kabul edilebilir değildir.
Hukuka riayet (uymak) etmemek konusunda iktidar kadar muhalefetin de kimi düşüncelerle olumlu oy vermiş bulunduğu bugünkü karar ile artık ülkemizde ne Anayasa’nın, ne de tali yasaların artık herhangi bir hükmünün geçerli olduğunu söylemek zordur. Tabiatıyla bu karara olumlu oy verenlerin artık yarın tarih karşısında nasıl hüküm giyecekleri apaçık belli olmuştur!
Yine TBMM tarafından dokunulmazlığı eskiden en azından Yüce Divan tarafından kaldırılmış olan milletvekillerine doğrudan bir haksızlığı da teşkil eden bugünkü oylamanın sonucunda, Atatürkçülüğün bayraktarlığını yapan bir ana muhalefet partisinin, iktidarın oyununa gelmiş bulunması hem düşündürücü, hem de anlamlıdır dostlar!
Hep söylenen aynı teraneyi ifade etmeme izin veriniz: Hukuk hepinize gerekli olacaktır! Hele bugünden sonra.