Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı yeni müfredat taslağı, tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle Atatürk ile ilgili bilgilerin azaltılması ve Evrim Teorisi’nin çıkarılması çok tartışılıyor..

Taslak incelendiğinde bazı derslerdeki konuların yerinin değiştirildiği görülüyor Müfredatta örtük ve açık bir şekilde yer alan evrensel, millî, manevi ve ahlaki değerlerin, öğrencilere hissettirilerek kazandırılmaya çalışılması öneriliyor. Öğretmenlerden ise değerleri kazandırma sürecinde etkili bir rol model olmaları beklendiği vurgulanıyor.
Eğitim sisteminde 15 yıllık süreçte 3 müfredat değişikliği ve öğrenim kademeleri arasındaki geçiş sisteminde de birden fazla değişiklik yapılması da ayrıca bir tartışma konusu oldu.

Uzmanlar ve sendikalar yeni müfredat taslağının kamuoyunda yeterince tartışılmadığı konusunda hemfikir. Öneriler alınacaksa öncelikle konuyla ilgili sendikalarla görüşülüp program ona göre hazırlanmalıydı görüşlerini dile getirdiler.

Türk-Eğitim-Sen Başkanı İsmail Koncuk “Yakın tarihimiz, milli mücadele, Atatürk’ün sevdası ve mücadelesi, silah arkadaşları gibi konular yeni nesillere aktarılmalı. Bu konu en doğru şekilde sunulmalı. Bir kısıtlamaya gidilmişse bu bizim için ciddi bir eleştiri sebebi olacak.” derken Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanvekili Latif Selvi de “ Müfredat değişiklikleri kısmi düzenlemeler içeriyor. Bir miktar yenileşme söz konusu. Atatürk ve Atatürkçülük ile ilgili konuyu biz de inceledik. Atatürk’ün öğretilmesiyle ilgili bir problem yok .Yine eski usul devam ediyor” diyor. Görüldüğü üzere konuyla ilgili sendikaların daha müfredatla ilgili ortak bir görüşü yok.
Milli Eğitim Bakanı, olumlu bir adım atarak öğretmenler, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlardan görüşlerini bildirmelerini istedi. müfredat.meb.org.tr adresinden ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 53 dersin taslağına ulaşarak fikirlerimizi sunabileceğiz.

Sonuç olarak Türkiye’nin aydınlık yarınlara ulaşmasının tek yolu ,laik, çağdaş ve bilimsel eğitimdir. MEB sitesine girerek taslak hakkında görüş ve önerilerimizi ileterek kamuoyu oluşturmalıyız.