Gazetemizde 3 Mayıs’ta yayınladığımız, “Türkiye Eskrim Federasyonunun Bank Asya’da parasal hareketlerinin olduğu, KHK ile 18 kişinin görevlerinden alındığı ve millilik belgelerinin para karşılığı verildiğine ilişkin” iddiaların yer aldığı konusunda Spor Genel Müdürlüğü vekili Av. Alican Vanlıoğlu bir açıklama gönderdi.

Açıklama şöyle: Haberde yer alan iddialar hem Gazetenizde hem de www.sonsöz.com.tr adlı internet sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu haberde Genel Müdürlüğümüz aleyhine mesnetsiz ve gerçeğe aykırı ifadeler yer almaktadır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Türkiye Eskrim Federasyonu 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesine göre kurulmuş özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz ve bağımsız statüde bir kuruluştur.
Konu ile ilgili olarak Türkiye Eskrim Federasyonunca Genel Müdürlüğümüze,
haberinde yer alan banka adı, hesap numaraları ve bu hesaplarda bulunduğu belirtilen tutarlara ilişkin bilgilerin, Türkiye Eskrim Federasyonunun 2012 yılında yapılan Olağan Genel kurul öncesi internet sitesinde duyurulan ve halen de yayınlanmaya devam olunan Federasyonun 2010-2011 yıllarına ait Denetim kurulu raporunda yer alan banka hesap bakiye bilgileri olduğu,
Federasyonun 2010 ve 2011 yıllarına ait denetim raporları incelendiğinde gazete haberinde yer alan banka bakiye bilgilerimin bu yıllara ait banka bilgilerinin alt alta getirilmek süratiyle üretilmiş bir tablo olduğu,
Yine söz konusu dönemlere ait denetim raporlarında da yer aldığı üzere Bank Asya’nın dışında üç ayrı bankayla daha çalışıldığı ve Bank Asya’daki hesapların 17/25 Aralık sürecinden sonra kullanılmadığı ve kapatıldığı,
Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde kararnameleri ile kapatılan kulüplerin tescillerinin ve görevden uzaklaştırılan antrenörlerin, antrenörlük belgelerinin iptal edildiği şeklinde bilgiler verilmiştir.
Haberde 689 sayılı son KHK ile Spor Genel Müdürlüğünden 15’i müfettiş olmak üzere toplam 18 kişinin görevden alındığı iddia edilmiştir. 689 sayılı KHK’nın ekinde yer alan listede Spor Genel Müdürlüğünden ihraç edilen kimse bulunmamaktadır.

Millilik belgesi verilmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz tarafından daha önce Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilmiş olup, teftiş incelemesi devam etmektedir. Yapılan incelemeler neticesinde mevzuata ve hukuka aykırı işlemlerin tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gereken adli ve idari işlemler yapılacaktır.

Spor Genel Müdürlüğü tarafından FETÖ/’PYD terör örgütü ile etkin mücadele edilmektedir. Söz konusu örgüte para aktarılması veya buna göz yumulması mümkün değildir. Yapılan haber, Genel Müdürlüğümüz aleyhine kasıtlı olarak kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya yönelik olarak değerlendirilmektedir.

Genel Müdürlüğümüz yapılan bu asılsız haberlerden dolayı maddi ve manevi zarara uğramaktadır.
Mesnetsiz ve gerçekdışı habere ilişkin iş bu düzeltme ve cevap yazımızın, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla 5187 sayılı Basın Kanununun” Düzeltme ve cevap ” başlıklı 14.maddesi gereğince Sonsöz Gazetesinde en az bir hafta süreyle yayınlanmasını ve 5651 sayılı internet ortamında Yapılan yayınların Düzenlenmesi ve Bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9.maddesi gereğince www.sonsöz.com.tr adlı internet sitesindeki içeriğin yayından çıkarılmasını rica ederim.