Üniversite öğrencisi üç genç gönderdikleri mesajda Ankara Bahçelievler son duraktaki Milli Kütüphane’ye bazen ders çalışmak, bazen de araştırma yapmak için gittiklerini, ancak hemen her defasında tüm salonların dolu olması yüzünden kapıdan dönmek zorunda kaldıklarını belirtiyorlar.

Ben de araştırdım; gerçekten 1983’den bu yana bugünkü yerinde hizmet veren Kütüphane 1165 kişilik kapasitesiyle ihtiyaca yanıt vermekten çok uzak. Günün hemen her saatinde kapıda bekleyenler oluyor ve içeriden çıkan olursa onların yerine giriyorlar.
Mevcut salonlar yeniden düzenlenirse en az bin kişiye daha çalışma imkanı yaratılabilir.
İlk etapta binanın en büyük alanlarının kafeterya ve neredeyse ayda bir defa açılan konferans salonu olarak kullanılmasından vazgeçilmesi gerekir.
Yeni bir Milli Kütüphane inşaatı için de TOKİ’nin bir an önce devreye girmesinde yarar var.
++
“Efendim, Ankara’da sadece bu kütüphane yok ki… Gençler halk kütüphanelerinden, üniversitelerdeki kütüphanelerden de yararlanabilir” diyenler olabilir.
Bu itiraza hak vermek mümkün değil. Çünkü Milli Kütüphane sayıları 3 milyon 353 bini bulan kitap, gazete ve dergi koleksiyonu ile belgeye sahip. Bunlar arasında binlerce eski harfli basma kitap, el yazması kitap, Latin harfli nadir kitap da yer alıyor. Çoğunu başka yerde bulmak imkansız.
++
Söz Milli Kütüphane’den açılmışken bir vefasızlığı dile getirmekte yarar var:
Burada şimdiye kadar 11 başkan görev yaptı. Ne var ki bunlardan sadece Adnan Ötüken ile Müjgan Cunbur’un adı iki salonda yaşıyor.
Sami Nabi Özerdim, İsmail Özgüç, Esin Karaaslan, Mustafa Sefercioğlu, Şahika Ünal, Altınay Sernikeli, Celal Tok, Tuncel Acar ve Zekeriya Batmazoğlu’nun da adları kütüphanedeki çeşitli salonlara ve bölümlere verilmelidir.