Daha önce de yazdık; ülkemizde başta terör ve sürdürülen yanlış dış politikanın yarattığı açmazlar olmak üzere bin türlü sorun bulunmaktadır. Bu sorunların, iktidar tarafından artık tek başına halledilmesi de mümkün görülmemektedir.
Ülkenin içinde bulunduğu durum bazı politikacılar tarafından Cumhuriyet döneminin en kritik günleri olarak tanımlanırken milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç bulunduğu ifade olunmaktadır.
Kuşkusuz bu kavrama her zamankinden daha fazla ihtiyacımız bulunmakla birlikte bunun sağlanabileceği konusunda eskisi kadar iyimser değiliz. Zira ilk şart, siyasilerimizin de kendi aralarında bir uyuma erişebilmeleridir.
İktidardaki AKP dâhil olmak üzere TBMM’nde temsil olunan tüm siyasi partilerimizde içten içe kazanlar kaynamaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu durumun nasıl düzeltilebileceğine dair değişik görüşlerin varlığı, parti yönetimlerinin tabanlarını dinlemek konusundaki ataleti, mevcut olumsuz ekonomik ortamda parti üyelerinin parti faaliyetlerine aktif katılımı sınırlandırmaları çok sesliliğe (kakofoni) neden olmaktadır. Üstelik medeni şekilde doğruları ifadeye çalışan siyasiler de vatan haini ilan edilebilmektedir.
Seçmenin durumu da farklı değildir. Zaten ‘bizlerden’ veya ‘onlardan’ şeklinde ayırıma uğratılmış bulunan seçmenin başı, iktidarın başkanlık arayışı çerçevesinde yürüttüğü manevralarla döndürülmüş vaziyettedir. Diğer taraftan ise, ülkede artık sayısı üç milyona dayanan Suriyeli göçmenlere yardımcı olunması konusunda ise vicdanı ile cüzdanı arasına sıkışmış durumdadır. İşin kötüsü yine seçmenin önemli bölümü, geçim sıkıntısı ve terörizmle bağlantılı korkular nedeniyle içine kapanmışken medyanın geniş bir kısmının yanlı ve yanlış haberlerine maruz bırakılmaktadır.
Bakınız, Batılı ülkelerde de farklı görüşte siyasi partiler mevcuttur. Ancak ülkemizden değişik olarak o ülkelerdeki politikacıların yetişme tarzında, yani demokrasiyi benimseme ve uygulamada mutabık kalınan değerler bulunmaktadır. Halk da bu değerlere bağlı olarak, benimsediği partinin yanlışlıklar yapmasına göz yummamaktadır.
Yukarıda izah olunmaya çalışılan durumda milli birlik ve beraberlik nasıl sağlanacaktır ki? Başta siyasiler olmak üzere herkesin duyarlı olması gereken bir ortamda, örneğin Ankara’daki son katliamı gerçekleştiren bombacının ailesine bir milletvekilinin taziye ziyaretine gitmesi gibi, aklı-selimle bağdaşmayan davranışlardan kaçınmak konusunda titizlik gösterilmesi ile işe başlamak yerinde olacaktır sanırım.
Olabilecek tüm suçlamalara ve saldırılara karşın, her zamankinden daha fazla birliğe ihtiyaç duyduğumuz ülkemizde toplumun kanaat önderlerinin de bu amaçla artık ellerini taşın altına koyması vakti geldi de geçiyor!