Merkez Bankası’nın resmi rezerv varlıkları 2015 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1.3 azalarak 119.7 milyar dolar oldu.
Merkez Bankası, Eylül ayı Uluslararası Rezervler Ve Döviz Likiditesini açıkladı. Buna göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 1.3 oranında azalarak 119.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0.9 oranında azalarak 100 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 3.6 oranında azalarak 18.1 milyar dolar oldu.
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 29.8 artarak 10.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 6.3 milyar doları anapara, 3.8 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 956 milyon dolar bir ay, 1.1 milyar dolar 2-3 ay ve 8.1 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.
Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3.1 azalarak 76 milyar dolar olarak gerçekleşti. (ANKA)