İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstiklâl Marşı’nın yazarı millî şair Mehmet Akif Ersoy’u Türk Mûsikîsi’nin kıymetli hocası Amir Ateş’in vereceği özel bir konserle yâd edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, kültür sanat hayatına katkılar sağlayan ve gelecek nesillere fikirleri, düşünceleri, eserleri ile yol gösteren tarihin önemli kişilikleri hatırlamaya devam ediyor. İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, şair ve yazar Mehmet Akif Ersoy ’u ölümünün 79. yıl dönümünde özel bir etkinlikle anacak.

milli-sair-mehmet-akif-ersoy-amir-ates-konseriyle-anilacakKurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’nun çeşitli yerlerine giderek halkı bilinçlendirmeye yönelik vaazlar veren, milli uyanışa katkı sağlamak için eserler ortaya koyan, ülkemizin birliği ve dirliği için mücadele eden ilim, kültür ve fikir adamı Mehmet Akif Ersoy, 25 Aralık Cuma günü İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yâd edilecek. Anma programında Amir Ateş, Mehmet Âkif’in şiirlerinden bestelediği; “Sen bu avizenin altında, bürünmüş kanına”, “Yâ Rab bizi kahretme helâk eyleme âmin”, “Bütün dünyaya küskündüm dün akşam pek bunalmıştım”, “Bütün eşya hûdâyı zikreden bir sırr-ı hikmettir”, ”Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, bir hilâl uğruna yâ Rab, ne güneşler batıyor”, “Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilâl” ve “Gök kubbenin altında yatar, al kanlar içinde” eserlerini yorumlayacak.

Halka açık ve ücretsiz gerçekleşecek olan etkinlikte, Amir Ateş ve ilahiyatçı Fehmi Atay, Âkif’in şiirlerini de okuyacak. “Mehmet Akif Ersoy’u Anma Amir Ateş Konseri” adlı program, 20.00’de başlayacak.

– Milli şair Mehmet Âkif Ersoy –

Şair, yazar, öğretmen, vâiz, hâfız ve Kur’an mütercimi Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde doğdu. İlköğrenimine Fatih’te Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde başlayan Âkif, ortaöğrenimine Fatih Merkez Rüştiyesi’nde devam etti. Mehmet Âkif, rüştiyedeki eğitimi boyunca Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde hep birinci oldu. Rüştiyeyi bitirdikten sonra Mülkiye İdadisi’ne kaydoldu ancak daha sonra bu okulu bırakarak Ziraat ve Baytar Mektebi’ne gitti. Bu dönemde, şiirler yazmaya başladı. Okulu birincilikle bitirdikten sonra Ziraat Bakanlığı’nda memur olan Mehmet Akif, edebiyatla olan ilgisini şiir yazarak ve edebiyat öğretmenliği yaparak sürdürdü. Şairin, Resimli Gazete’de ve Servet-i Fünûn dergisinde şiirleri ve yazıları yayımlandı. Yayımlanan ilk şiiri, “Kur’an’a Hitap” başlığını taşıyor. Eserlerinde halkın sıkıntılarına ve dönemin olaylarına yer veren yazar, “Sanat sanat içindir” görüşüne karşı çıkarak dinî yönü ağırlıkta bir edebiyat tarzı benimsedi. II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte Sırat-ı Müstakim dergisini çıkardı. Dergi daha sonra Sebil’ür-Reşad adıyla çıkmaya başladı.

Kurtuluş Savaşı yıllarında halkın bilinçlenmesi ve bağımsızlık düşüncesinin yaygınlaşmasında derginin büyük etkisi oldu. Balkan Savaşı, Çanakkale Muharebeleri ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde çeşitli görevlerde bulunup halkı düşmana direnişe teşvik için birçok ilde hutbeler verdi. Kurtuluş Savaşı’nı desteklemek için Anadolu’ya geçti ve 1920-1923 yılları arasında vekil olarak I. TBMM’de yer aldı. 1921 yılında ulusal marş yarışmasına katılarak İstiklâl Marşı’nı yazdı. Kurtuluş Savaşı ve zafer sonrası uzunca bir süre Mısır’da yaşayan vatan şair, 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Şairin en önemli eseri yedi şiir külliyatından oluşan “Safahat” tır. Edebiyat ve tarih  açısından kıymetli bir eser olan Safahat; Safahat (1911), Süleymaniye Kürsüsünde (1912), Hakkın Sesleri (1913), Fatih Kürsüsünde (1914), Hatıralar (1917), Asım (1924) ve Gölgeler (1933) bölümlerinden oluşuyor.