Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruken Öztürk başkanlığında toplanan İLDEK Genel Kurulu’nda akreditasyon dışında, iletişim fakültelerinin mezunlarının işsizlik sorunu ve çözüm önerileri tartışıldı. Medya okuryazarlığı dersi, öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP) ve basının durumu hakkında görüşmeler yapıldı.

2000 yılından beri her yıl düzenli olarak yapılan İletişim Fakülteleri Dekanları Toplantısının yirmi üçüncüsü, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde 11-12 Haziran 2015 tarihlerinde yapıldı. Dekanlar, medyanın geleceği açısından düşünce ve basın özgürlüğünün gerekliliğine vurgu yaptı.
ANKARA(Ege Ajans)- 23. İletişim Fakülteleri Dekanları Toplantısı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yapıldı. Dekan Prof. Dr. Ruken Öztürk başkanlığında yapılan genel kurulda iletişim fakültelerinin akredite olması konusunda kararlılık vurgulanarak bu konuda çalışma yapma görevi İLAD’a (İletişim Araştırmaları Derneği) verildi. Ayrıca iletişim fakültesi mezunlarının istihdam sorunu ve çözüm önerileri tartışıldı. Medyanın geleceği açısından ifade, düşünce ve basın özgürlüğünün vazgeçilmez olduğu vurgulandı.
TÜM İLETİŞİM FAKÜLTELERİ AKREDİTE OLMAK İSTİYOR.
İLDEK Genel Kurulunda üzerinde en fazla durulan konu iletişim fakültelerinin akredite olmasıydı. Bütün dekanlar iletişim fakültelerindeki akreditasyon konusunda dünyanın çeşitli ülkelerinden örnekler sunarak bu konuda yapılacak çalışmada esas olacak yol haritasını ve çalışma yapma konusunda İLAD’ın öncü olmasına karar verdi.
İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDE
İSTİHDAM SORUNU
İletişim fakültelerinin sayılarının giderek artması ve Türkiye’de istihdam alanının daralması sonucunda iletişim mezunlarının eğitimli işgücünde en fazla işsiz kalan grubu oluşturması nedeniyle neler yapılması gerektiği görüşüldü, kalite düşmeden daha yüksek oranda istihdamı sağlayacak öneriler tartışıldı. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere Basın İlan Kurumu, Anadolu Ajansı, TRT gibi kurumlara iletişim fakültesi mezunlarına öncelik tanınması konusunda öneri götürülmesi kararlaştırıldı.
ÖYP TARTIŞILDI
Gelişmekte olan üniversitelerin iletişim fakültelerinde görev almak üzere lisansüstü eğitim verilen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına (ÖYP) dahil olan araştırma görevlileri hakkında hazırlanan bir rapor tartışılarak uygulama hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
ÖNCELİKLİ
Medya açısından vazgeçilmez olan ve tüm özgürlüklerin kaynağını oluşturan düşünce ve ifade özgürlüğünün basınımız açısından da olmazsa olmaz bir kural olduğu vurgulanarak şu görüşlere yer verildi: “İletişim Fakülteleri Dekanları olarak iletişim, düşünce ve ifade özgürlüğünün vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklerden olduğunu beyan ederiz. Basın özgürlüğüne yönelik ihlallere, gazetecilere yönelik tehdit ve baskılara, film, fikir ve sanat eserlerine yönelik sansüre karşıyız.” Bütün kararlar oybirliğiyle alındı.