TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı tarafından Meksika’daki başkanlık sistemi masaya yatırıldı. Meksika modelinin en belirgin özelliği; devlet başkanı, basit (nispi) çoğunlukla seçiliyor, parlamento (Kongre) çift meclisli, devlet başkanı olan kişi tekrar seçilemiyor.

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “Meksika’da Başkanlık Sistemi” bilgi notunda şu değerlendirmeler yer aldı:

“Devlet başkanı, basit (nispi) çoğunlukla seçilmektedir.
Devlet başkanı olan kişi tekrar seçilememektedir.
Parlamento (Kongre) çift meclislidir.
Parlamento üyeleri, karma yöntemle (dar bölge ve nispi temsil) belirlenmektedir.
Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde siyasi partilerin sahip olabilecekleri sandalye sayısı, anayasal sınırlamalara tabidir.
Parlamento üyelerinin tekrar seçilmelerini yasaklayan kural, 2014 Anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır.”

-“SİSTEMİN ÖZELLİĞİ BAŞKAN SEÇİLEN KİŞİNİN, TEKRAR BAŞKAN SEÇİLEMEMESİDİR”-

1917 tarihli Meksika Anayasasına göre, yürütme yetkisi devlet başkanı tarafından kullanılmaktadır
Meksika tipi başkanlık sisteminin belirgin özelliklerinden biri devlet başkanının basit çoğunlukla seçilmesidir. Seçimlerde en çok oyu alan aday 6 yıllığına başkan seçilmektedir
Sistemin diğer bir özelliği ise, başkan seçilen kişinin, hiçbir durumda ve hiçbir gerekçe ile tekrar başkan seçilememesidir.

-ÇİFT MECLİSLİ PARLAMENTO-

Meksika çift meclisli bir parlamentoya (General Congress) sahiptir. Temsilciler Meclisi üç yıllığına seçilen 500 üyeden oluşmaktadır. Senato’nun 128 üyesi ise 6 yıllığına seçilmektedir.”