İstifa eden HDP’li bakanların yerine atanan Avrupa Birliği Bakanı Prof.Dr. Beril Dedeoğlu ile Kalkınma Bakanı M.Cüneyd ​Düzyol’un yarın Meclis Genel Kurulu’nda yemin etmeleri bekleniyor. TBMM bugün açılacak. TBMM, Anayasa ve İç Tüzük gereğince bugün saat 15.00’te toplanacak. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz birleşimi açtıktan sonra sunuş konuşmasını yapacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Genel Kurul’a takdim edecek. Ardından İstiklal Marşı okunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasama yılı açış konuşmasını yapacak.
YENİ BAKANLARIN YEMİNİ
İstifa eden HDP’li bakanların yerine atanan Avrupa Birliği Bakanı Prof.Dr. Beril Dedeoğlu ile Kalkınma Bakanı M.Cüneyd Düzyol’un da Meclis Genel Kurulu’nda yemin etmeleri bekleniyor.
Meclis İçtüzüğü andiçme töreninde bulunmayan milletvekillerinin katıldıkları ilk birleşimin başında andiçeceğini ifade ediyor. Anayasanın 112. Maddesinde ise, “Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayanlar; 81 inci maddede yazılı şekilde Millet Meclisi önünde andiçerler ve bakan sıfatını taşıdıkları sürece milletvekillerinin tâbi oldukları kayıt ve şartlara uyarlar ve yasama dokunulmazlığına sahip bulunurlar. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri gibi ödenek ve yolluk alırlar” ifadesi yer alıyor.