Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanun Tasarısı hakkında CHP adına konuşan Denizli Milletvekili Kazım Arslan, yaptığı açıklamada “Krediye erişimin kolaylaşması adına bu tasarıyı destekliyoruz.

Muhalefetin uyarılarını dinleyen, piyasanın taleplerini göz önünde tutan kanunları, bu kanun tasarısı gibi destekliyoruz. Ancak sanayicinin, esnafın, KOBİ’nin ve çiftçinin birçok maliyet yükünü hafifletmek gerek. Ekonomide sanki her şey düzgünmüş gibi hava estiriliyor, ama veriler böyle söylemiyor. Maliyetleri düşürmeden, destek ve teşvikleri arttırmadan, dış politika ve güvenlik konusunda yanlışlarınızdan dönmeden ekonomide ve ticarette sağlıklı sonuca ulaşamazsınız.” Ifadesini kullandı.

Milletvekili Kazım Arslan, basın açıklamasında da, krediye erişimde taşınır varlıkların da rehin gösterilebilmesini önemsediklerini ifade etti ve ekonominin ana sorun başlıkları üzerinde hükümeti şu sözleriyle göreve çağırdı:

“BİRÇOK OLUMSUZ VERİYİ DİKKATE ALMIYORSUNUZ”

“Birçok olumsuz veriyi hükûmet dikkate almıyor. Sanki ekonomi iyi gidiyormuş gibi, her şey tıkırındaymış, piyasa ve yatırımlar iyi gidiyormuş, üretim yükseliyormuş, ihracat artıyormuş gibi bir davranış içinde olmasını anlamakta çok zorlanıyorum.

SENETLERDE PROTESTO ARTTI
Rakamlar, ticaretin gidişatını hiç iyi göstermiyor. Protesto edilen senetlerdeki artış, ticaret için alarmdır. Yılın ilk dokuz ayında, protesto edilen 752 Bin adet senedin parasal tutarı 8,5 Milyar TL oldu. 1 yılda protesto edilen senetlerin parasal tutarı yüzde 22 oranında arttı.

KARŞILIKSIZ ÇEKLER YÜKSELDİ

Çek açısından da olumlu bir tabloyla karşı karşıya değiliz… Dokuz ayda bankalara ibraz edilen çek tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı ve 523 milyar TL oldu. İbraz edilen çek adedi 1 yılda yüzde 4 azalarak 16 milyon adet oldu. Parasal tutarı 20 milyar TL olan 595 bin adet çeke karşılıksız işlemi yapıldı.

Haneye giren gelirin erimesini, geri dönen protesto senetlerindeki yükselişi, elektriğin, doğalgazın esnafa yüklediği yükü, enerji maliyetlerini ve vergi yüklerini önemsemeyen bir siyasi irade, krediye erişimi kolaylaştırınca neyi çözecek?

Çekmeyi kolayştıracağımız krediler acaba hangi koşullarda ödenecek? Esnafın çarkı dönmezken, çarşı pazar kuru kalabalığa mahkumken, ödenemeyen çekler yüzünden hapis kapıda görünürken, siftah edemeyen esnaf sayısı artarken hangi kredi geri ödenebilecek? Bugün kullanımını kolaylaştırmak istediğimiz krediler, acaba hangi sektörü canlandıracak? Türkiye ekonomisi daha ne kadar sanayi ve ticarete, teknolojiye dayalı yeni üretim modeli yerine inşaata dayalı büyüme modeline ve rant alanlarını imara açmakla işi götürecek?

KOBİLER ÇÖZÜM BEKLİYOR

Rakamlar ve KOBİ’ler, asıl büyük üretim reformunu bekliyor ama gerçekler hiç de üreticimizin yüzünü güldürmüyor. Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü olan, 2014 yılındaki ihracatımızın %56,4’ünü gerçekleştiren, 2014 yılı ithalatımızdaki payın %37,8’ini taşıyan KOBİ’ler çözüm bekliyor.

ENERJİDE KDV’Yİ DÜŞÜRELİM

Bu tasarı, KOBİ’lerin, gerçek ve tüzel kişilerin ticari işlemlerindeki finansman sorununu aşmak adına atılmış bir olumlu adımdır. Ancak ne var ki KOBİ’lerin gelişebilmesi için aslında işletme maliyetlerini aşağıya çekecek desteklerin yapılmasında çok büyük fayda olacaktır. Geçmişte bunun için birçok kanun teklifleri verdik. Komisyonda da bunu dile getirdik. Maliyetleri yükselten, KOBİ’lerin ve ticari işletmelerin rekabet gücünü azaltan ve ihracatta olumsuz bir durum yaratan elektrik üzerindeki yükün, özellikle KDV’nin sıfırlanması yönünde bir teklifimiz vardı, bunu kesinlikle kabul etmediniz.

İŞLETMELERDE TRT PAYINI KALDIRALIM

Ayrıca, TRT katılım payı diye yüzde 2’lik bir pay var. Bu pay gerçek anlamda, inanın işletmelerden, sanayicilerden ve KOBİ’lerden ekstra alınan bir paradır. Oran olarak küçük olmakla birlikte üretim üzerinde maliyeti etkilediğini de gözden ırak tutmamak gerekiyor. Biliyorsunuz, her bir vatandaş evinde TRT katılım payını veriyor. Peki, ticari işletmesinde ikinci kez niye veriyor? Bunun sorusunu sormak ve ticari işletmeler üzerindeki, KOBİ’ler üzerindeki, sanayiciler üzerindeki bu yükün bir an önce kaldırılmasına ihtiyaç vardır.

2017 DAHA ZOR GEÇECEK

Eğer bunları Hükûmet görmezlikten gelirse, eğer bu işletmeler birer birer kapanmaya devam ederse, istihdam artmazsa, işsizlik artmaya devam ederse sonuçta gerçekten ülkede çıkılmaz bir ekonomik bunalım olacaktır. Piyasa bu gidişle gittikçe daralmakta. Yıl başına doğru daha da tıkanacak; 2017, 2016’dan daha kötü bir durumda olacaktır

KAYYUM UYGULAMASI İŞ DÜNYASINI TEDİRGİN EDİYOR

İş dünyasının bugün en büyük sıkıntılarından bir tanesi olan kayyum uygulamasıyla iş dünyası gerçekten tedirgin edilmektedir. İş dünyası rahat çalışamıyor. Belki bu işin içinde finansörlük yapan, bu işle, FETÖ’yle direkt bağlantısı olanlar olabilir ama her önüne geleni kayyum atayarak ticaretin, işletmelerin, fabrikaların çalışmasına engel olursanız, bu piyasanın tıkanmasına ve ihtiyaçların karşılanmasına, ekonominin durmasına yol açarsınız. Daha sonra da vergi gibi, sigorta primi gibi birçok ödemelerin de devlete yapılmasında zorluk çekileceğini de görmek zorundasınız.

Siyasi iktidar on dört yıldır iş başındadır, iç barışı hâlâ sağlayabilmiş değildir. Ülkede gerginlik her gün biraz daha artmaktadır. Olağanüstü hâl uygulamasıyla piyasalar hem içte hem dışta tedirgin durumdadır. Birçok dış ülkeden gelen, bizimle beraber ticaret yapan işletmelerin alım yapan görevlileri Türkiye’ye gelmekten kaçınmaktadır, korkmaktadır. Onun için, birçok satıcı ülkelere, özellikle satıcı firmalara, kendi ülkelerine davet etmek suretiyle ticari işlerin yürütülmesine, ihracatın bu şekilde devam etmesine olanak sağlayacak teklifler, bir çalışma bugün sürdürülmeye çalışılmaktadır.”