Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Uluslararası Bakarloya Liderlik Sertifikalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans uygulamasını başlatacak.

Programa kayıt olan öğrenciler uluslararası bir sertifikaya sahip olacak. Maltepe Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programında eğitim alan öğrenciler bu programın sonunda kazandıkları master derecesi’nin yanısıra Uluslararası
Bakalorya (IB) Eğitim Liderliği sertifikasına da sahip olacak.

Maltepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Jale Onur program ile alakalı olarak şunları söyledi:
“Henüz dünyada çok az sayıda olan bu öncü programı IB (Uluslararası Bakalorya Organizasyonu) ile işbirliği içinde Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında sunmaya başlamaktan gurur duyuyoruz.

Maltepe Üniversitesi, eğitim yönetimi ve denetimi programıyla birlikte sunulan IB İleri eğitim liderliği sertifikası, bu çabaları bir adım daha ileri götürerek eğitimcilerin çalışmalarını daha derin bir anlayış ve bilinçle yürütmelerine imkân sağlayacaktır. Programı başarıyla tamamlayacak olan eğitimcilerin, eğitim liderlerinin özellikle IB Dünya Okullarına büyük katkı sağlayacaklarından eminiz.”

Dr. Onur, programa eğitim fakültesi mezunları, pedagojik formasyonu bulunan adayların, okul müdürleri, müdür yardımcıları, ya da okullarda yöneticiliğe hazırlanmak isteyen eğitimcilerin başvurabileceğini belirtti. Programın en önemli özelliklerinden birinin katılımcıların çalışırken de eğitimlerine devam edebilecekleri şekilde kısmen online, kısmen yoğunlaştırılmış dönemler halinde planlandığını söyledi.