Maltepe Üniversitesi, Maltepe ilçe sınırları içinde yer alan imam hatip liseleri ve ortaokullarına yönelik çok boyutlu eğitim çalışmaları düzenlemeye başladı.

Maltepe Üniversitesi’nde bahar yarıyılı boyunca yapılacak çalışmalar, öğrenciler, yöneticiler – öğretmeneler – okul rehberleri ve aileler olmak üzere üç ana grupta toplanacak. Eğitim çalışmaları ve seminerlere başlamadan Aralık ayında yapılan önceliklendirme anketiyle söz konusu okullardan gelen sonuçlara göre çalışmalar daha somut duruma getirip, uygulamaya geçildi.

Yapılacak eğitim ve seminerlerde, Eğitim Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden, alanlarında uzman çok sayıda akademisyen sunum yapacak. Bahar yarıyılı boyunca gerçekleşecek çok boyutlu eğitim çalışmalarında; öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin karşılaştıkları sorunlara çözüm bulma konusunda destek vermek amaçlanıyor.